xs
xsm
sm
md
lg

เปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าธนาคารบนบก ที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าธนาคารบนบกที่ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี หวังเพิ่มอัตรารอดของลูกพันธุ์ปูม้า

วันนี้ (23 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าธนาคารบนบก ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีจุดประสงค์สำคัญที่การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการผลิต เพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกพันธุ์ปูม้า ที่ได้จากการสลัดไข่ของแม่ปูม้า รวมถึงอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูม้าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปูม้าแบบฟาร์มบนบก สู่กลุ่มเป้าหมายหลักระดับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อ.เกาะสีชัง และกลุ่มเป้าหมายรองในอำเภอใกล้เคียง

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดังกล่าว และยังมีเป้าหมายที่การผลิตลูกพันธุ์ปูม้าระยะเต็มวัยให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยี การบริหารวิชาการสู่เป้าหมายระดับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

นอกจากนั้น ยังสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ซึ่งจะสามารถพัฒนา อ.เกาะสีชัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และการศึกษา สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง และการรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล (EEC) ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตแก่ชาวประมงพื้นบ้าน ร้านอาหารทะเล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลของอำเภอเกาะสีชังให้สูงยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ เผยว่า นอกจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างกิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าสู่ทะเลไทย เพื่อเป็นต้นแบบกลไกการบูรณาการใช้ประโยชน์จากการวิจัยนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...