xs
xsm
sm
md
lg

มข.จัดงานเกษตรภาคอีสานยิ่งใหญ่ เดินหน้าดันเกษตรกรสู่การเกษตรยุคใหม่ 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มข.จัดงานเกษตร ปี 62 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ย้ำส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับเกษตรยุคใหม่สู่เกษตร 4.0 เกษตรก้าวหน้าก้าวไกล หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้าน ททท.สำนักงานขอนแก่นร่วมสนับสนุนการจัดงานเต็มที่

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานครั้งที่ 29 ขึ้น ณ บริเวณอุทยานเกษตร โดยได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้า ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี 2561 พบว่า มีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 583,047 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 642 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสานได้เป็นอย่างดียิ่ง
รศ. ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)
สำหรับกิจกรรมภายในวันเกษตรภาคอีสานในปี 2562 นี้ มีหลากหลายล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร

“เราต้องการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์”
นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานขอนแก่น
ด้าน น.ส.ศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ในฐานะองค์กรร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานกล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลา 10 วันของงานเกษตรภาคอีสาน ผู้มาร่วมงานจะได้พบกับการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ มีวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ความก้าวหน้าทางการเกษตรยุคใหม่

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวทีนี้ในการเรียนรู้ แล้วได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันด้วย

นอกจากนี้ การสนับสนุนซื้อสินค้าการจับจ่ายใช้สอยภายในงานยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ ที่มาออกร้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่จะลดความเหลื่อมล้ำของทุกภาคส่วน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...