xs
xsm
sm
md
lg

ชาวนากาฬสินธุ์ยิ้มรับราคาข้าวพุ่ง แห่ทำนาปรังเต็มเขตชลประทาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์-ข้าวราคาดี ชาวนาเมืองน้ำดำ เขตชลประทานเขื่อนลำปาว แห่ทำนาปรังเกือบเต็มพื้นที่ หวังขายผลผลิตได้ราคาสูง ถึงตันละ 9,000-12,000 บาท ขอบคุณ “บิ๊กตู่” ทำให้ข้าวราคาพุ่ง หลังประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซากมาหลายปี
นายนาคินทร์ ภูจ่าพล ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วันนี้ (11ม.ค.62) จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน จ.กาฬสินธุ์ ช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว หรือเขื่อนลำปาว พบว่าเกษตรกรได้ทำนาปรังเกือบเต็มพื้นที่ ซึ่งมีการเพาะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ตามสภาพดินและเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อหวังขายผลผลิตได้ราคาสูง ตันละ 9,000-12,000 บาท เหมือนกับการขายข้าวนาปีที่ผ่านมา หลังจากประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซากมาหลายปี

นายนาคินทร์ ภูจ่าพล ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต.ดอนสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม ดินดี น้ำดี โดยได้รับน้ำจากคลองชลประทานลำปาวเกือบ 100% จึงเหมาะทำการเกษตรตลอดปี นอกจากจะปลูกข้าวเป็นหลักแล้ว ยังปลูกข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว พืชตระกูลแตง และพืชผักสวนครัวต่างๆ จำหน่ายในตลาดชุมชน ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และส่งจำหน่ายตลาดต่างจังหวัดอีกด้วย

สำหรับการเพาะปลูกฤดูแล้งปีนี้ ในเขต ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด และภาพรวมหลายอำเภอในเขตชลประทานลำปาว จะเห็นว่ามีการทำนาปรังเกือบเต็มพื้นที่ จากก่อนหน้าหลายปีพื้นที่ทำนาปรังลดหายไปมาก เนื่องจากภัยแล้ง ข้าวราคาตกต่ำ ต้นทุนทำนาสูง แต่ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรังปีนี้ ชาวนาต่างหันมาเพาะปลูกข้าวนาปรังเกือบทุกราย ผลพวงจากปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาต่อเนื่อง เช่นมอบปัจจัยการผลิต ปรับราคารับซื้อสูงขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และโครงการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วย


จากการสอบถามชาวนา ทราบว่าสาเหตุที่หันมาทำนาปรังมากขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายผลผลิตข้าวนาปีที่ผ่านมา ได้ราคาดีมากตันละ 9,000-12,000 บาท บางรายขายข้าวเจ้ามะลิได้สูงถึงตันละ 13,000 - 14,000 บาท เป็นแรงจูงใจให้ทำนาปรังมากขึ้น โดยเน้นทำนาอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นว่า ราคารับซื้อผลผลิตข้าวนาปรัง ราคารับซื้อจะอยู่ในระดับเดียวกับข้าวนาปี จะทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดี มีกำไร มีเงินใช้หนี้และเหลือเก็บ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และหายจากความยากจน

ขอบคุณรัฐบาล นำโดยพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตระหนักความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ที่แบกรับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทำนาที่สูงขึ้น และหามาตรการที่จะโอบอุ้มช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดมอบปัจจัยการผลิต จัดโครงการประชารัฐ โครงการ 9101 โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้รับการบริการและสิทธิอย่างเท่าเทียม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...