xs
xsm
sm
md
lg

ผวจ.สระแก้ว นำประชาชนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” สร้างเมืองน่าอยู่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สระแก้ว - ผวจ.สระแก้ว ร่วมทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ หวังสร้างเมืองสระแก้วให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่

วันนี้ (7 ม.ค.) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งจะทำให้เมืองสระแก้วสะอาด น่าอยู่

สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...