xs
xsm
sm
md
lg

“เจ้าชายอากิชิโน” รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาสารคาม - เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (13 ธ.ค.) เวลา 10.15 น. เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จฯ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร นิสิต และนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขอพระราชทานถวายแด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยาด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงมีผลงานพระนิพนธ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทรงเปี่ยมด้วยพระเกียรติคุณเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

เจ้าชายอากิชิโนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสัตววิทยา จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และบริติชมิวเซียม สหราชอาณาจักร และทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านปักษีวิทยา จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูงแห่งคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ของสถาบันปักษีวิทยายามาชินา ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ทรงดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสัตว์และสัตว์น้ำ ประธานกิตติมศักดิ์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และทรงเป็นสมาชิกสมาคมนักมีนวิทยาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทย


เจ้าชายอากิชิโนทรงมีผลงานดีเด่นทางวิชาการด้านการศึกษา และการวิจัยด้านอนุกรมวิธาน และการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อนและวงศ์ปลาสวาย โดยเสด็จฯ มายังประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จำนวนหลายครั้งเพื่อทรงเก็บและรวบรวมตัวอย่างปลาไปศึกษาวิจัยด้วยพระองค์เอง จึงมีผลงานพระนิพนธ์ด้านวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถในด้านมีนวิทยา นอกจากนั้นยังทรงสนพระหฤทัยใฝ่ศึกษาในเรื่องสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ป่า ไก่เลี้ยง และไก่ฟ้า ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพหุสัมพันธ์คนกับไก่จนสามารถตอบปัญหาว่า “ทำไมและอย่างไรไก่ป่าจึงวิวัฒนาการเป็นไก่บ้าน” สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

จากนั้นเจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณและผลงานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ทรงปลูกต้นหม่อน ทอดพระเนตรห้องเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การทอผ้า นิทรรศการไหม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายภาพสีอะคริลิกบนกระดาษใยไหม

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ต่อไปยังอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ทอดพระเนตรเห็ดหลินจือขนาดใหญ่ การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ด การแกะสลักเห็ด และผลิตภัณฑ์เห็ด ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ ส่งเสด็จ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...