xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาสารคาม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

จากนั้นทรงพระดำเนินออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ สามารถรองรับกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมการประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนอื่นๆ มีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อมและสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 คน ห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 80 คน จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 60 คน จำนวน 8 ห้อง พร้อมพื้นที่บริการและพื้นที่สนับสนุนต่างๆ และอาคารได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...