xs
xsm
sm
md
lg

สภาเกษตรกรเชียงรายจ่อยื่น ครม.สัญจร เน้นผันน้ำ-ประสานพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - สภาเกษตรกรเชียงรายยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ เสนอ ครม.สัญจรผลักดันโครงการผันน้ำและที่ดินเขต ส.ป.ก. รวมทั้งขอรัฐประสานเพื่อนบ้านร่วมแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่สาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงรายว่า นายธีธวัช คำเงิน ประธานสภาเกษตรกรเชียงราย ได้ยื่นหนังสือถึงนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อขอให้มีการเสนอโครงการต่างๆ ต่อการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เชียงราย ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ริมฝั่งหนองบัว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โดยข้อเสนอดังกล่าวขอให้มีการสำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการผันแม่น้ำกก (ฝั่งขวา) เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรเขต อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งราย อ.เวียงเชียงรุ้ง และ อ.ดอยหลวง และโครงการผันแม่น้ำพุง แม่น้ำอิง สู่พื้นที่ อ.ป่าแดด อ.เทิง อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย และ อ.เชียงของ รวมทั้งขอให้รัฐบาลได้ประสานกับทางการประเทศพม่าให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำในลำน้ำสาย เนื่องจากที่ผ่านมามีการรื้อฝายกั้นน้ำลำน้ำสายที่เป็นเส้นเขตแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย ทำให้กระทบต่อเกษตรกร

สภาเกษตรกร จ.เชียงรายยังเสนอให้มีการพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตชลประทานลุ่มน้ำจัน อ.แม่จัน อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน ด้วยระบบท่อส่งน้ำเพื่อจะได้ขยายการส่งน้ำไปยังพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ด้วย ขณะเดียวกันขอให้มีการผลักดันโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาฤดูแล้งและน้ำท่วม แก้ไขปัญหาผู้อาศัยในเขตที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ด้วยการยกเลิกพื้นที่ ส.ป.ก.ที่มีที่อยู่อาศัยแล้วส่งมอบคืนให้กรมป่าไม้เพื่อประกาศเป็นเขตป่าเสื่อมโทรม จากนั้นทำการออกโฉนดให้เกษตรกรได้ถือครองต่อไป

ส่วนกรณีการทำการเกษตรในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น ทางสภาเกษตรกรเสนอว่ากรณีพื้นที่ ต.แม่สลองนอก ต.แม่สลองใน และ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ขอให้มีการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยมีเอกสารรับรองเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ รวมทั้งขอให้มีการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและขอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามจุดต่างๆ คือ อ่างเก็บน้ำแม่คำ อ.แม่จัน อ่างเก็บน้ำห้วยลง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น อ่างเก็บน้ำตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย ดำเนินโครงการขุดลอกหนองน้ำจอยาว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย และหนองสามขอ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

รวมทั้งขอให้ติดตามโครงการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ.ป่าแดด และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ขอให้ยกระดับการผลิตข้าว โครงการจัดหาตลาดข้าวสารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่เกษตรกรทั้งใน และต่างประเทศด้วย

สำหรับการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เชียงรายดังกล่าวมีกำหนดจัดประชุมที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร.ในช่วงสายของวันที่ 30 ต.ค. โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ก่อนเป็นประธานประชุม ครม.สัญจรอย่างเป็นทางการครั้งที่ 8/2561Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...