xs
xsm
sm
md
lg

จ.ลำพูนจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 22-26 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลำพูน - ลำพูนเตรียมขนของดี 33 หมู่บ้านจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชูเมืองหัตถกรรมผ้าไทยเอกลักษณ์โดดเด่นระดับสากล พลิกโฉมภูมิทัศนท้องถิ่นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้าน หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานแถลงข่าวการจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน "สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี " ส่งเสริมผ้าไทยลำพูนสู่วิถีชีวิต ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ต.ค. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ว่า เป็นงานแสดงหัตถกรรมผ้าไทยลำพูน ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงาม มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประเภทผ้าจังหวัดลำพูนได้รับความรู้ด้านการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลำพูน พร้อมทั้งจุดประกายทางความคิดใหม่ๆ ปรับวิธีคิด เสริมดีไซน์สู่ตลาดสากล รวมถึงผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูนให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าทอของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกช่องทางหนึ่ง

ด้านนางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ภายในงานมีการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 ชุมชนในจังหวัดลำพูน นำของเด่นของดีของแต่ละชุมชนมานำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดลำพูนมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 ชุมชน ซึ่งผ่านกระบวนการค้นหาอัตลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของแต่ละหมู่บ้าน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชุมชน พร้อมทั้งอาหารพื้นถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้ากะเหรี่ยงจากชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้, สัมผัสวิถีชีวิตไทลื้อ จากชุมชนบ้านแพะ อำเภอบ้านธิ, อาหารมอญ จากบ้านบ่อคาว อำเภอป่าซาง และศิลปะปูนปั้น จากบ้านแม่สารบ้านต้อง เป็นต้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...