xs
xsm
sm
md
lg

เหมือนพุทธกาลที่สุดในโลก! “อุทัยธานี” พร้อมจัดงานตักบาตรเทโว “เขาสะแกกรัง-วัดสังกัสรัตนคีรี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุทัยธานี - จังหวัดอุทัยฯ จับมือ ททท.-อบจ.-อปท. เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวหนึ่งเดียวในไทย ผ่านบันได 449 ขั้นเขาสะแกกรัง-วัดสังกัสรัตนคีรี การันตีบรรยากาศใกล้เคียงพุทธกาลที่สุดในโลก

นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ,นายภฤศ พุทธนบ ผอ.ททท.อุทัยธานี และ พ.ต.อ.วินัย นุชชา รักษาราชการแทน ผบก.ภ.อุทัยธานี ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

ปีนี้จังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 24-25 ต.ค. 61 ณ เขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี

นายไมตรีกล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวมีปรากฏอยู่ในพุทธตำนาน เรื่อง วันเทโวโรหณสูตร ประเพณีตักบาตรเทโวมาจากคำว่า เทโวโรหณะ หมายถึงการเสด็จจากเทวโลก หรือสวรรค์ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในพุทธตำนานได้ระบุไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปทรงประกาศศาสนาทั่วแคว้นแดนชมพูทวีป พระพุทธองค์ทรงรำลึกถึง พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา จึงมีพระดำริที่จะสนองพระพุทธคุณมารดา พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาตลอดพรรษา จนพระพุทธมารดาบรรลุอริยมรรคอริยผล และอรหันตภูมิ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ซึ่งทอดจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัดนคร ณ ที่นั้น พุทธศาสนิกชนต่างมารอรับและตักบาตรอาหารกันอย่างเนืองแน่น แต่นั้นมาชาวพุทธจึงยึดวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียกว่า เทโวโรหณะ หรือวันพระเจ้าเปิดโลก เป็นวันที่ชาวโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล (นรก) ต่างสามารถมองเห็นกันได้ตลอดทั้งสามโลก

อนึ่ง จังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นแห่งเดียวของประเทศไทย หรือแห่งเดียวในโลก ที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกับพุทธตำนานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวอุทัยธานีมีความภาคภูมิใจในการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ ตลอดจนประชาชนทั่วสารทิศมุ่งหน้ามาร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วย


ด้านนางสาวมนัญญากล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ช่วงค่ำวันที่ 24 ต.ค.จะมีการแสดงแสง สี เสียง พุทธประวัติที่น่าสนใจ และการรับประทานอาหารสำรับคาวหวาน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

และวันที่ 25 ต.ค. ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วันเทโวโรหณะ ช่วงเช้าตั้งแต่ 09.00 น. จะเป็นประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 500 รูปเดินลงจากยอดเขาสะแกกรังผ่านบันได 449 ขั้น ซึ่งถือเป็นบันไดแก้วสู่สังกัสนครในพุทธกาล ลงมายังวัดสังกัสรัตนคีรี โดยจะนำมาด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลก เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน ท่ามกลางบรรยากาศที่เสมือนการย้อนไปถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความสวยงามของประเพณีตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นภาพบรรยากาศที่ใกล้เคียงสอดคล้องเรื่องราวพุทธตำนาน เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาโปรดพุทธมารดาจนบรรลุอริยมรรคอริยผล จากนั้นได้เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสนคร และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทัยธานี

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมตักบาตรเทโวแล้ว ยังจะมีการจัดขบวนแห่พุทธบูชา มหาสังฆทาน พระพุทธรูปปางประจำวัน และการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษกลางตลาดเมืองอุทัยธานี ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...