xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจเข้มร้านค้าตลาดท่าเสด็จเตรียมรับนักท่องเที่ยวร่วมงานบั้งไฟโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หนองคาย - พาณิชย์จังหวัดพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจตลาดท่าเสด็จ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ย้ำ ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (28 ก.ย. 61) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจสินค้าที่จำหน่ายในตลาดสินค้าอินโดจีน หรือตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่นักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายจะต้องเข้าไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าและของที่ระลึกเพื่อนำกลับไปฝากญาติพี่น้อง

การตรวจสินค้าในตลาดท่าเสด็จครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการที่ลงนามโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเทศกาลต่างๆ และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่แสดงราคาสินค้าจำหน่ายปลีก ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งในพื้นที่และผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนักและท่องเที่ยวในเทศกาลดังกล่าว ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาภาพพจน์ที่ดีของจังหวัดหนองคาย จึงขอให้ผู้ประกอบการ ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนและเปิดเผย ห้ามจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุมสูงกว่าราคาที่กำหนด และห้ามกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธ ประวิง การจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุมโดยไม่มีเหตุผล


หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจภูธรหรือที่ว่าการอำเภอในท้องที่นั้น ๆ หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการจังหวัดหนองคาย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0-4241-1561 ต่อ 12 หรือสายด่วน 1569 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย 1567

ในการตรวจสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จครั้งนี้ ได้เน้นให้ผู้ประกอบการมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ไม่ให้นำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่าย และไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 20 ต.ค.-1 พ.ย. 2561


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...