xs
xsm
sm
md
lg

กางผังพิสูจนที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะปากน้ำโพ พบอยู่บนที่สูงเหนือแหล่งน้ำดิบชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภาพจากแฟ้ม
นครสวรรค์ – เครือข่ายต้านชาวหนองบัวเมืองปากน้ำโพ กางแผนผังพิสูจน์จุดที่ตั้ง “โรงไฟฟ้าขยะ” พบอยู่บนเนินเหนือชุมชน-แหล่งน้ำสาธารณะ-แหล่งน้ำดิบทำประปา ทำผวาผลกระทบจากน้ำเสีย-อากาศเป็นพิษ

กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ (RDF) ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่หมู่ 17 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ แต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้เปิดการประชุมหารือ 3 ฝ่าย (ตัวแทนหน่วยงานรัฐ , ชาวบ้านที่ต่อต้าน , บริษัททรูเอ็นเนอร์จีฯ) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะดำเนินการเปิดประชุม-รับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 จากเดิมที่เคยทำ 8 หมู่บ้าน แล้วไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงว่า บริษัทจะยุติการก่อสร้างอาคารโรงงานฯ ระหว่างที่ยังมีข้อพิพาทกันอยู่ตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านนั้น

กลุ่มชาวบ้านที่ออกมาต่อต้าน ซึ่งรวมตัวในกันนาม “เครือข่ายชาวบ้าน ปกป้องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.หนองบัว” แจกแจงถึงข้อวิตกกังวลว่า โรงไฟฟ้าฯดังกล่าว ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 ต.หนองบัว อ.หนองบัว เป็นบริเวณที่รายล้อมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดินและผิวดิน พื้นที่ทางการเกษตร มีลักษณะเป็นเนิน ระดับความสูง 52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าแหล่งชุมชนชาวหนองบัว


ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าน้ำผิวดินและใต้ดินจะไหลลงแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า เช่น แหล่งน้ำคูเมือง คลองเสมา คลองหนองคันปอก และคลองวังเหียง รวมถึงแหล่งน้ำผิวดินในชุมชน เช่น สระประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัว , สระโอวัลติน ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหนองบัว และสระน้ำวัดหนองบัว (วัดหลวงพ่อเดิม) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ นอกจากนี้ทิศทางการไหลของน้ำยังไหลไปยังสระน้ำเกาะลอยที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านโคกมะตูม ใช้อุปโภคบริโภค ครอบคลุมตำบลหนองบัวและหนองกลับ

เพราะตามแผนที่แล้ว จุดที่ตั้งโรงไฟฟ้า อยู่ห่างจากแหล่งน้ำประปาคูเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำประปาของหมู่ 20 บ้านสามพันไร่ 1.01 กม. , ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะคลองเสมา 1.26 กม. ,ห่างจากหนองคันปอก แหล่งน้ำดิบสำหรับประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองบัว 1.34 กม. ,ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะคลองวังเหียง 1.40 กม. ,ห่างจากสระประปาภูมิภาค 3.35 กม.


ชาวบ้าน อ.หนองบัว ล้วนกังวลว่าการระบายน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าฯ จะมีสารพิษเจือปนออกสู่แหล่งน้ำรอบข้าง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากและกรณีที่น้ำท่วม น้ำจากบ่อกักเก็บน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้า จะผสมกับน้ำหลากไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะและชุมชน

ทางด้านอากาศ เมื่อฝนตกจะชะล้างสารเคมีและสารพิษต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากปล่องของโรงไฟฟ้าและตามหลังคาของโรงงาน น้ำฝนที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้จะชะลงสู่ดิน และไหลลงที่ต่ำไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือซึมลงสู่น้ำใต้ดิน ขณะที่ดินบริเวณโดยรอบหนองบัวมีลักษณะเป็นดินทราย น้ำใต้ดินและผิวดินในสระ บ่อ คลองต่างๆ จะไหลถึงกันโดยทั่วถึงได้ ซึ่งรวมไปถึงน้ำที่อาจมีสารพิษปนเปื้อนจากสระกักเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าฯ ด้วย

เมื่อใดก็ตามที่สารพิษปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำรอบข้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำดิบของประปาหนองบัว ผลกระทบจะขยายวงกว้างครอบคลุมอำเภอหนองบัวทั้งอำเภอแน่นอน เนื่องจากทุกๆ สระน้ำที่เก็บน้ำไว้ใช้ในหนองบัวและหนองกลับ ใช้น้ำดิบจากต้นน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าฯ ทั้งสิ้น

เครือข่ายชาวบ้านระบุอีกว่า ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าฯ ล้วนเป็นชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว โดยที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ห่างจากวัดหนองบัว (วัดป่ามะเขือ) 1.99 กม. ,ห่างจากเขตพื้นที่ป่า 2.66 กม. ,ห่างจากที่พักสงฆ์เขาลานวัว 2.89 กม. ,ห่างจากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 3.00 กม. ,ห่างจากโรงเรียนหนองบัว (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 1,700 คน และบุคลากรครูประมาณ 80 คน 3.34 กม. ,ห่างจากโรงพยาบาลหนองบัว 3.98 กม. , ห่างจากเขตป่าสงวนเขาสูงและเขาพระ ประมาณ 4 กม.,ห่างจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) 4.51 กม. (ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา) ,ห่างจากวัดหนองบัว (วัดหลวงพ่อเดิม) 4.63 กม. เป็นต้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...