xs
xsm
sm
md
lg

รอง ผบ.ตร. เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครปฐม - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่นาสวนผสม นครปฐม เพื่อสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ นายณัฐวัฒน์ สนามพล ที่ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันอาชญากรรม” ไร่นาสวนผสม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้นำเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ มาจัดทำเป็นไร่นาสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันอาชญากรรม”

ทั้งนี้ นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และกว้างขวางมากขึ้น ทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนไม่สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วน และเป็นเหตุให้บุคคลบางกลุ่มก่ออาชญากรรมขึ้นในสังคม

ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจึงเล็งเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตอย่างพอมี พอกิน เมื่อความต้องการในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนได้รับการสนองความต้องการอย่างพอเพียงแล้ว ปัญหาการก่อให้เกิดอาชญากรรม ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมก็จะลดน้อยลง รวมทั้งยังเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ด้าน นายณัฐวัฒน์ สนามพล จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันอาชญากรรม” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตได้เป็นอย่างดี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...