xs
xsm
sm
md
lg

พม.ชู จ.เลยเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการใช้ชีวิตเท่าเทียมคนทั่วไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ เปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบเมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”
เลย - พม.จับมือ จ.เลย เปิดตัว จ.เลยเมืองต้นแบบด้านท่องเที่ยว อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ มุ่งให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ ทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมคนทั่วไป

วันนี้ (30 ส.ค. 61) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบเมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” เป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการกว่า 300 คนร่วมกิจกรรม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับจังหวัดเลย และองค์กรที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดต้นแบบ เมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ ได้เริ่มจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยปรับปรุงทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัสป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล

ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในที่สาธารณะอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนอกจากนี้ ในปี 2560 ได้ส่งเสริมชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย โดยนำร่องอำเภอด่านซ้าย ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ และที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ รวมทั้งมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดเลย ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ สถานที่บริการน้ำมัน ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร วัด ธนาคาร โรงแรม ห้างร้าน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบ เมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...