xs
xsm
sm
md
lg

มุกดาหารเปิดเมืองสมุนไพร เปิด รง.ผลิตยาสมุนไพรป้อนสถานพยาบาลทั้งจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มุกดาหาร - มุกดาหารเปิดเมืองสมุนไพร เปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP ณ รพ.นิคมคำสร้อย ส่งสถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่รักษาผู้ป่วยคู่ยาแผนปัจจุบัน ทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายยาปฏิชีวนะ และหนุนเกษตรกรปลูกสมุนไพรป้อนโรงงานสร้างรายได้เพิ่ม

นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดเมืองสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพร ที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาห
โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และพี่น้องชาวอำเภอนิคมคำสร้อยให้การต้อนรับ

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน มีโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 300 เตียง 1 แห่ง, ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนขนาด 119 เตียง 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 78 แห่ง และในโอกาสที่จังหวัดมุกดาหารจะครบรอบ 36 ปีในวันที่ 27 กันยายน 2561 นี้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสมุนไพร


สถิติการใช้ยาแผนปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีมูลค่าการใช้ยาสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท เป็นการใช้ยาเกินความจำเป็นถึง 2,370 ล้านบาท และมีผู้ติดเชื้อดื้อยา 38,000 คน

“จะเห็นได้ว่าหากลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาปฏิชีวนะ แต่หันมาใช้ยาสมุนไพรแทน จะทำให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดเมืองสมุนไพรขึ้น” นายไพฑูรย์กล่าว และว่า

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้ คือการพัฒนาให้โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนให้สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารนำไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบสาธารณสุข เป็นยาสามัญประจำบ้านในครัวเรือน และลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งจำหน่ายให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยสืบไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...