xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประสบอุทกภัย 2 อำเภอจังหวัดมุกดาหาร รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มุกดาหาร - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.ดอนตาล และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 290 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 2 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ (22 ส.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะฝนตกหนักช่วงวันที่ 27 กรกฎาคม2561 และเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 375 ราย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 145 ชุด ไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้ประสบภัยร่วมในพิธี และรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน

สำหรับอำเภอดอนตาล สถานการณ์ภัยน้ำท่วมครั้งนี้ เริ่มเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมและได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 375 ราย ขณะนี้ระดับน้ำท่วมพื้นที่ลดระดับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และทางอำเภอดอนตาล อยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุด

ส่วนพื้นที่อำเภอดงหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 145 ชุด ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะฝนตกหนักช่วงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และเกิดสถานการณ์น้ำจากห้วยบางทรายเอ่อล้นท่วมถนนเปรมพัฒนาหลายจุด ส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 145 ชุด ไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนฝั่งแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้ประสบภัยร่วมในพิธี และรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง


สำหรับอำเภอดงหลวง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 60 หมู่บ้านมีประชากร 38,472 คน สถานการณ์ภัยน้ำท่วมครั้งนี้ เริ่มเมื่อวันที่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และเกิดสถานการณ์น้ำจากห้วยบางทรายเอ่อล้นท่วมถนนเปรมพัฒนาหลายจุด ส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ขณะนี้น้ำท่วมลดระดับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และทางอำเภอดงหลวง อยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...