xs
xsm
sm
md
lg

ผุดธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ ดูแลพระทั่วไทยกว่า 5,000 วัดภายในปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ห่วงปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ “ฉัตรชัย” มอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ยึดเป็นกรอบดูแลสุขภาพพระทั่วประเทศ พร้อมดึงคนในพื้นที่ร่วมดูแล นำร่องพื้นที่ภาคอีสาน มั่นใจปี 62 วัดทั่วไทยเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 วัด
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
วันนี้ (22 ส.ค. 61) ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้แก่พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ตามแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศ โดยมีคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาก โดยเร่งรัดขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป โดยธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้จะเริ่มดำเนินการทันที 2 เดือนต่อจากนี้จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง และภายในปี 2561 จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง ภายในปี 2562 รัฐบาลตั้งเป้าหมายดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ได้ 5,000 วัดทั่วทั้งประเทศ

การทำงานจะแยกเป็น 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1 วัด 1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งจับคู่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์กับสถานบริการสุขภาพ อย่างน้อยโรงพยาบาล/รพ.สต.ละหนึ่งวัด โดยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันวิสาขบูชาที่ผ่านมา และโครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายรัฐบาล กำหนดให้วัดศาสนสถาน บ้าน หรือชุมชน และโรงเรียน พลังประชารัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนมีส่วนร่วม ความเสียสละของคนในชุมชน


ขณะเดียวกัน ได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่งนำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับแรกไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดยมุ่งขยายสู่ทั่วประเทศ เริ่มจากเป้าหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า จากนี้ไปกระทรวงสาธารณสุขจะต้องประสานการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ จัดส่งบุคลากรด้านสุขภาพเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและดูแลวัดที่ถูกจับคู่ในพื้นที่ ให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ถวายความรู้การฉันภัตตาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับพระ การจัดชุดความรู้แสดงธรรมเทศนาแนะนำชาวบ้าน ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด


รณรงค์ลดการถวายอาหารหวาน มัน เค็ม การพัฒนาบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในโรงพยาบาลให้แก่พระสงฆ์ และการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) รวมถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระ การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัด และสนับสนุนการอบรมพระคิลานุปัฏฐากด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...