xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงอุตฯ ดึง SCG เป็น Big Brother ปั้น 3 หมู่บ้าน CIV ลำปาง ก่อนลุยนครฯ-สระบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ลำปาง - กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือ SCG รับหน้าที่เป็น Big Brother ดัน 3 หมู่บ้านลำปางเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV สร้างโมเดลความร่วมมือรัฐ-เอกชน สู่การยกระดับสร้างรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลำปางในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยงหรือ Big Brother ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวประชารัฐ

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ SCG ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนา CIV ใน 6 ชุมชน 3 จังหวัดที่มีโรงผลิตปูนซีเมนต์ของ SCG ประกอบด้วย ลำปาง, นครศรีธรรมราช และสระบุรี


โดยจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่แรกที่ SCG เข้าไปให้การอบรมในด้านต่างๆ ทั้งการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของชุมชน ให้สามารถยกระดับสู่การเป็น CIV ได้แก่ ชุมชนผลิตกาแฟบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน, ชุมชนบ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ผลิตข้าวกล้องและผักปลอดสารพิษ และชุมชนบ้านแป้นใต้ ต.บ้านเสา อ.แจ้ห่ม แปรรูปมะนาว
ภายใต้เป้าหมายพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปางที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน ทั้งทางด้านอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่สามารถยกระดับและต่อยอดทางการตลาดได้ ซึ่งทาง SCG จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้านการออกแบบ การทำตลาดโดยรวมและตลาดเฉพาะเจาะจงตามคำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดออนไลน์ด้วย


อย่างไรก็ตาม การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV จะต้องเริ่มจากความเข้มแข็งของคนในชุมชน เดินไปทิศทางเดียวกันและต้องหาอัตลักษณ์ของตนเองให้เจอ ส่วน BIG Brother จะมีหน้าที่เพียงเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ส่งเสริม และเติมเต็มให้ชุมชนเดินด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

หลังจากที่ลงนาม MOU กันเสร็จเรียบร้อย นายสมชายได้เดินดูบูทสินค้า ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเข้าไปร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปน้ำข้าวกล้อง ดูวิธีการคั่วกาแฟแบบใช้โอ่งที่เดียวของโลก ซึ่งกาแฟที่ได้จะมีกลิ่นหอมของดินเข้ามาด้วย โดยใช้ชื่อว่า “กาแฟคั่วโอ่ง” สินค้าจากการแปรรูปมะนาว เป็นมะนาวผง น้ำมะนาวบรรจุขวด ข้าวกล้องปลอดสารพิษบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น

อนึ่ง โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ระหว่างปี 2559-2561 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 163 ชุมชน โดยได้พัฒนาเป็นหมู่บ้าน CIV ไปแล้วจำนวน 27 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค เช่น ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านวังกรด จังหวัดพิจิตร, ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม, ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ชุมชนบ้านสำราญ จังหวัดร้อยเอ็ด, ชุมชนบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...