xs
xsm
sm
md
lg

“ประจิน” พอใจโมเดลกาฬสินธุ์แก้จน หนุนปราบยาบ้า-พัฒนาชลประทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลอากาศเอกประจินจั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมอบนโยบายและติดตามผลการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ - “พล.อ.อ.ประจิน” รองนายกรัฐมนตรี พอใจโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล หนุน จ.กาฬสินธุ์ปราบยาบ้า และพัฒนาระบบชลประทาน เก็บกักน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจลดปัญหาอุทกภัยและเพิ่มผลผลิตฤดูแล้ง

วันนี้ (5 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและติดตามผลการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการรายงานผลดำเนินการ

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ร้อยละ 4.36 เป็นเงิน 2,180 ล้านบาท จากค่าเป้าหมายที่ 3,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพคนจนขั้นพื้นฐาน

นอกจากการติดตามปัญหาหนี้นอกระบบ จ.กาฬสินธุ์ได้เสนอปัญหาที่เป็นอุปสรรคระยะยาว ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยจากศัตรูพืช ผลผลิตเฉลี่ยต่ำกว่าต้นทุน โดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาวยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยได้นำเสนอแผนงานโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 5 หมื่นไร่ในเขต อ.ยางตลาด และ อ.กมลาไสย ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งน้ำและการสำรองน้ำ งบประมาณ 5,785 ล้านบาท

จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว และยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่หอการค้า จ.กาฬสินธุ์สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่และจัดทำโซนนิ่งกุ้งก้ามกราม ให้บริหารจัดการน้ำและการส่งและระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพ


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากการติดตามผลนโยบายแก้จนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล แก้ไขความยากจนรอบ 7 เดือน สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าภายใน 1 ปีจะทำให้ประชาชน จ.กาฬสินธุ์มีรายได้ต่อหัวมากถึง 75,000 บาทต่อปี แต่สิ่งที่เป็นห่วง เมื่อการทำงานเป็นตัวชี้ปัญหา ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ได้นำยุทธการฟ้าแดดสงยางปราบปรามยาเสพติดมาใช้

ทำให้ทราบว่าปัญหาความยากจนยังก่อเกิดให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ยาบ้า) ปัญหานี้ได้รับรายงานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น จะให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสานต่อแนวทางการทำงานให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ส่วนการนำเสนอเพื่อของบประมาณแก้ไขระบบน้ำเพื่อใช้น้ำจากเขื่อนลำปาวอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ชลประทานสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้เต็มที่ ถือว่า จ.กาฬสินธุ์มองเห็นสภาพปัญหาได้ชัดเจน เรื่องนี้จะให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามวิธีแก้ปัญหาเพื่อจัดระบบน้ำ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...