xs
xsm
sm
md
lg

เชิญชม 1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติ ในงาน “รุกข มรดก ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” วัดสังกระต่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อ่างทอง - จังหวัดอ่างทอง เปิดงานวันวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดก ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” ที่ วัดสังกระต่าย

วันนี้ (25 ก.ค.) นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงานวันวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” วัดสังกระต่าย ตำบลศาลลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของโบราณสถาน ที่ต้นโพธิ์ล้อมโบสถ์ไว้ทั้ง 4 ด้าน มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้ เป็นมรดกให้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกและประกาศให้เป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” เป็นแหล่งความรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

นายรัฐฐะ กล่าวว่า ความงามโบสถ์ของวัดสังกระต่าย มีต้นโพธิ์ 4 ต้น ขึ้นอยู่ 4 มุม ปกคลุมโดยรอบโบสถ์ มีความสวยงาม อย่างมหัศจรรย์ ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม “มหัศจรรย์ต้นโพธิ์ 4 ต้น” ที่มีความสวยงามแตกกิ่งก้านขึ้นปกคลุมโดยรอบโบสถ์ มีรากของต้นโพธิ์ชอนไชไปเป็นผนังโบสถ์อย่างแน่นหนา และงดงาม ลำต้นแตกแขนงกิ่งก้านให้ร่มเงาเสมือนทำหน้าที่แทนหลังคาโบสถ์ ที่ผุผังไปตามกาลเวลา สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

วัดสังกระต่ายมีชื่อเดิมว่า “วัดสามกระต่าย” โบสถ์แห่งนี้สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และถูกทิ้งร้างมาประมาณ 200 กว่าปี นับแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ภายในโบสถ์แบ่งออกเป็น 3 ห้อง มีพระประธานและพระพุทธรูปอยู่ทั้งสิ้น 4 องค์ ในห้องแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่น ในห้องใหญ่ตรงกลางประดิษฐานหลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ในห้องสุดท้ายนั้นเป็นห้องของพ่อปู่ฤาษีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมความงามไหว้พระขอพร ชมความมหัศจรรย์ ของต้นโพธิ์ที่ขึ้นล้อมโบสถ์ ต่อไปกระต่าย ต้นโพธิ์ล้อมโบสถ์ 4 มุม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...