xs
xsm
sm
md
lg

วัฒนธรรมอุดรฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุดรธานี - วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (3 ก.ค.) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 โดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กับมหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี

นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการมีชีวิต สาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมทั้งจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดวาดภาพ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น