xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ท่องเที่ยวฯ เดินหน้าขับเคลื่อนไทยแลนด์ริเวียร่า ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือไทยแลนด์ริเวียร่า ระดมสมองภาครัฐเอกชนเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง สำรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่ห้องบอลลูน 1 โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตก หรือ ไทยแลนด์ ริเวียร่า โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางอรสร อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์,นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี ,นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ผู้แทนจากชลประทานจังหวัด,โยธาธิการและผังเมือง,แขวงทางหลวง ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เข้าร่วมประชุม

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ในแนวทางการพัฒนาฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่แนวเขาตะนาวศรี ไปถึงอ่าวไทย ให้เชื่อมโยงกัน สิ่งสำคัญคือคือ ทุกอำเภอจะต้องได้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ถนน ระบบชลประธาน ผังเมืองรวม ตลอดจนประมงชายฝั่งต่างๆ ที่จะต้องมาเชื่อมกัน

สำหรับในวันนี้ เป็นการสำรวจและพูดคุยถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบน้ำเพื่อการบริโภค และเพื่อการเกษตร ระบบคมนาคม ทั้งทางราง ที่จะมีการสร้างรถไฟรางคู่ ทางถนน ทั้งการสร้างมอเตอร์เวย์ และพัฒนาเส้นทางใหม่ เส้นทางเดินเรือ สนามบิน การจัดการด้านผังเมือง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโต และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมตามมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งการท่องเที่ยวในฝั่งทะเลตะวันตกจะเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และมีความหลากหลายทั้ง ทะเล ภูเขา ลุ่มน้ำ ที่ราบ ชายหาด ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และสนามบินนานาชาติ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ดังนั้นจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกิดความเป็นธรรมให้ธรรมชาติลุชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ตนเองได้นำเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสำรวจพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขาธิการองค์การท่องเที่ยวโลกเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่เหล่านี้ทั้งระบบราง ถนน และพื้นที่ชายหาด ซึ่งเลขาธิการ องค์การท่องเที่ยวโลก ได้ตกลงที่จะจัดประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องการลงทุนด้านการท่องเที่ยวขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตก ในการแสดงศักยภาพของตนเองสู่สายตาชาวโลก ซึ่งยอมรับว่าจะต้องใช้เวลา แต่สิ่งสำคัญจะต้องรักษาทิศทางในการพัฒนาให้ชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และคณะได้เดินทางมาดูพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา ที่บ้านหัวดอนเขาตะเกียบ ซึ่งเป็นจุดการคมนาคมที่เชื่อมต่อปังภาคตะวันออก โดนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาทั้งจากพัทยา มาหัวหิน และจากหัวหิน ไปพัทยา หลังจากนั้นได้นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามไปยังฝั่งพัทยา เพื่อดูการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...