xs
xsm
sm
md
lg

ฤกษ์ดี! เปิดอาคาร กสทช.เขต 15 อ่างทอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


อ่างทอง - พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ถือฤกษ์ดี เปิดอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 อ่างทอง เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม

วันนี้ (17 พ.ค.) พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกสทช. ได้เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 อ่างทอง ที่บริเวณอาคารพาณิชย์เลขที่ 78-78/1 หมูที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสมยศ นุ่มน้อยปลัดจังหวัดอ่างทอง พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริการคลื่นความถี่และภูมิภาค ในนามตัวแทนของสำนักงาน กสทช. และหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานพิธีเปิดดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อ สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรของรัฐ ที่เป็นอิสระ มีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการจากกิจการที่สำนักงาน กสทช.กำกับดูแล

ปัจจุบัน สำนักงานกสทช. มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นสำนักงานกสทช. ภาค จำนวน 4 แห่ง และสำนักงาน กสทช.เขตในสังกัดของสำนักงาน กสทช.ภาครวมจำนวน 21 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติมโตของกิจการสื่อสารอันมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นกลไกลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการผลักดันไปสู่ประชาคมอาเซียน

โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศเศรษฐกิจ สังคม และความสะดวกของปะชาชนในการติดต่อราชการ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 15 อ่างทอง ขึ้น อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 มีท้องที่ความรับผิดชอบ 4 จังหวัดได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี โดยมีภารกิจในการให้บริการประชาชน ดังนี้

1.การออกใบอนุญาต เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น (AR) กิจการความถี่เพื่อประชาชน (CB) ใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น

2.การรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลเพื่อให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที อาทิ ปัญหา เกี่ยวกับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ และความไม่เหมาะสม ของเนื้อหารายการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

3.การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม และกำกับดูแลการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

4.ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน พัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกหลายรูปแบบในการรับชมสื่อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...