xs
xsm
sm
md
lg

สับปะรดล้นตลาดราคาตกต่ำ ทำเกษตรกรเดือดร้อน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนร้อนหลังราคาผลผลิตลดเหลือเพียง 1.80-2.60 บาทต่อกิโลกรัม หวั่นจะลดลงอีก ซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่กิโลกรัมละ 4.68 บาทต่อกิโลกรัม ภาครัฐยอมรับว่าผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศเกือบ 2 ล้านตัน ทำให้ล้นตลาด

วันนี้ (16 เม.ย.) นายปราโมทย์ รอดโพธิ์ทองชาวบ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงราคาปัญหาสับปะรดที่ลดลงต่ำในขณะนี้ยอมรับว่าเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกสับปะรดต้องประสบปัญหาขาดทุนแน่ เพราะต้นทุนที่เกษตรกรอยู่ได้ที่ประมาณ 4.68 บาท ซึ่งในส่วนของตนเองมีโควต้าส่งโรงงาน ซึ่งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 2.00 -2.60 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแผงรับซื้อสับปะรดรับซื้ออยู่ที่ 1.80 บาทต่อกิโลกรัม

ในส่วนที่เป็นเกษตรกรที่ไม่มีโควต้าในโรงงานก็จะลำบากเพราะตัดสับปะรดแล้วต้องนำไปขายแผง ในส่วนของที่ส่งโรงงานนั้นบางครั้งรับซื้อ 2.60 บาทต่อกิโลกรัม ก็อาจจะถูกตัดลงอีกตามคุณภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำลง เกษตรกรก็จำต้องรับภาระ ซึ่งในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้ในส่วนผลผลิตของตนเองที่จะต้องตัดส่งจำหน่ายให้กับโรงงานก็มีมากพอสมควร ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าราคาสับปะรดจะมีการปรับขึ้นราคาหรือราคาจะดิ่งต่ำลงไปอีก

ทราบว่าขณะนี้ภาครัฐมีการนำสับปะรด กระจายไปยังไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค 5 จังหวัดแล้วก็ตาม อยากให้รัฐมีแนวทางอื่นๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

ด้าน นายอานนท์ โลดทนงค์ เลขาธิการสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย กล่าวยอมรับว่าช่วงนี้ราคาสับปะรดลดลงจริง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนตัดจำหน่ายแล้วไม่คุ้มทุน ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาจากราคาสับปะรดกิโลกรัมละ 7 บาท หลังจากนั้นเป็นต้นมาราคาเริ่มทยอยลดลงจนมาถึงขณะนี้เป็นที่ทราบดีว่าเหลือเพียง 2 บาทกว่าเท่านั้น

ปีนี้สับปะรดออกมาสู่ท้องตลาดเยอะด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยถือเป็นเรื่องธรรมชาติ และผลผลิตสับปะรดจะมีมากในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นเป็นต้นไปผลผลิตสับปะรดก็จะเริ่มลดลง

ช่วงนี้โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องที่มีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีอยู่กว่า 10 โรงก็ยังผลิตอยู่แต่กำลังซื้อผลผลิตอาจจะลดลง และการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่มีโควต้าเข้าโรงงานซึ่งในปัจจุบัน มีการดูในเรื่องคุณภาพของผลผลิตมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้ผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศไม่น่าจะเกิน 2 ล้านตัน ในส่วนของผลผลิตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 แสนตัน ซึ่งในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดที่กำลังได้รับคามเดือดร้อน ทางภาครัฐน่าจะหาทางช่วยเหลือด้วยการช่วยเหลือค่าปุ๋ย ค่ายา หรือให้ความช่วยเหลือชดเชยเป็นไร่ให้กับเกษตรกร นอกจากการระบายผลผลิตสับปะรดออกไปสู่จังหวัดอื่นๆ

ขณะเดียวกัน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากข้อมูลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตสับปะรด ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ประกอบกับโรงงานแปรรูปสับปะรดประสบปัญหาการส่งออกตลาดต่างประเทศด้วย โดยภาพรวมทั้งประเทศผลผลิตทั้งปีประมาณ 1,800,000 ตัน

ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 12,647 ราย มีพื้นที่การเพาะปลูกสับปะรด 447,328 ไร่ เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยว 232,610 ไร่ และมีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งปีประมาณ 995,570 ตัน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณมากล้นตลาด ประกอบกับโรงงานชะลอการรับซื้อ ทำให้ราคาผลผลิตลดลง ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากสถิติข้อมูลพบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 บาทต่อกิโลกรัม

ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร อาทิการกระจายผลผลิตสับปะรดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ประมาณ 500 ตัน โดยรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในราคานำตลาดที่ 4.00 บาทต่อกิโลกรัม ในรอบแรกไปแล้วจำนวน 17.50 ตัน ไปยัง กรุงเทพฯ นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเบื้องต้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...