xs
xsm
sm
md
lg

จ.สระแก้ว เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อย่างเป็นทางการ 18 พ.ค. นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
สระแก้ว - จ.สระแก้ว เตรียมทำพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนแห่งที่ 2 ของจังหวัด ในวันที่ 18 พ.ค.นี้ หลังหลายหน่วยงานทั้งของไทย และกัมพูชา มีความพยายามผลักดันร่วมกันมานานกว่า 20 ปีการจับมือร่วมกันในการพัฒนาการค้าตามแดนชายแดนระหว่างรัฐบาลไทย และกัมพูชา ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการค้าและการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ให้เติบโตก้าวหน้า ถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนตามแนวชายแดน โดยมีผลตอบแทนเป็นตัวเลขการค้าขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าสินค้านำเข้า และส่งออก รวมทั้งภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าชายแดน
 
และในวันนี้ ความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ กำลังมีความก้าวหน้าอีกระดับ เพราะในวันที่ 18 พ.ค.นี้ รัฐบาลไทยและกัมพูชา จะร่วมกันทำพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งที่ 2 ของ จ.สระแก้ว อย่างเป็นทางการหลังมีความพยายามร่วมกันมานานกว่า 20 ปีทั้งนี้ บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ถือเป็นจุดผ่อนปรน การค้า ที่มีการติดต่อซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างชาวไทยและกัมพูชา มาตั้งแต่ปี 2540 แต่การดำเนินงานยังไม่ถือว่าถูกต้องตามกฎระเบียบ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและกัมพูชา มีความพยายามที่จะผลักดันให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยได้มีการมีการนำเสนอข้อมูลในหลากหลายด้าน เพื่อให้หน่วยงานระดับสูงได้พิจารณา ก่อนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ จะ พิจารณาเห็นชอบในหลักการระหว่างการร่วมประชุมเจบีซีไทย-กัมพูชา เพื่อยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่ปี 2558โดยตลอดระยะเวลาที่บ้านเขาดิน อ.คลองหาด เป็นจุดผ่อนปรน พบว่ามีการเดินทางเข้า-ออก ของชาวไทยและกัมพูชา ในปี 2559 รวม 1,056,775 คน และมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชามาไทย รวม 3,587 ล้านบาท และมูลค่าสินค้าส่งออกจากไทย จำนวน 2,984และในวันที่ 15 มี.ค.2561 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกระดับให้จุดผ่อนปรนดังกล่าว เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมทั้งชาวกัมพูชา สามารถเดินทางเข้า-ออกได้เช่นเดียวกับจุดผ่านแดนถาวรอื่น ๆ ถือเป็นเส้นทางที่ตรงที่สุดจากประเทศไทยไปยังกรุงพนมเปญปัจจุบันรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ ได้สร้างความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ด้วยการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 51 เมตร ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา ขณะที่กัมพูชา ก็ได้มีการพัฒนาถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องทางจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังเพิ่มสำนักงานของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


รวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ให้มาดำเนินการในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวกให้กับนักเดินทาง แก้ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานกัมพูชา โดยใช้บัตรผ่านแดน หรือบอร์ดเดอร์พาส รวมทั้งแก้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปทำงานและการค้ามนุษย์


นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่าการเกิดขึ้นของจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - บ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระ นอกจากจะทำให้การขนส่งสินค้าของทั้ง 2 ประเทศ สะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังจะก่อให้เกิดสันติสุขและความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดนด้าน จ.สระแก้วและ จ.พระตะบง ในอนาคต


ขณะที่ น.ส.จันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่ามูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ด่านบ้านเขาดิน) จ.สระแก้ว ในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2561 มีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น 713.23 ล้านบาท นำเข้า 1,708.92 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ปูนซิเมนต์ ,เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม, เครื่องดื่มชนิดอัดลม ,เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ,รถจักรยานยนต์,รถยนต์ ,รถไถนา,ของทำด้วยพลาสติก ,วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ส่วนสินค้านำเข้า ประกอบด้วย มันสำปะหลัง, เศษอลูมิเนียมใช้แล้ว ,เศษทองแดงใช้แล้ว ,ปุ๋ยเคมี ,แผงวงจรไฟฟ้า ,สายไฟ ฯลฯ


ด้าน นายเมธา ล้อเจริญวัฒนะชัย พ่อค้าชายแดน จ.สระแก้ว กล่าวว่าการเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน จะสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนใน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และประชาชนใน อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา เนื่องจากจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาขนส่งสินค้าเข้า-ออกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ซึ่งเป็นการแยกพื้นที่ของทั้ง 2 ด่าน อย่างชัดเจนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...