xs
xsm
sm
md
lg

สพฉ ร่วมอปท.เมืองเลยซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินรับมือเที่ยวสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เลย –สถาบันแพทย์ฉุกเฉินร่วม อพท.และ อบจ.เลย ซ้อมแผนช่วยเหลือเหยื่ออุบัติเหตุ-ผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดมีนักท่องเที่ยวเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เลยจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บนภูสูง ติวเข้มการใช้เครื่องกระตุกหัวใจก่อนส่งต่อโรงพยาบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(6เม.ย.)ที่สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน ร.อ.นพ.อัจอริยะ แพงมท เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ. ) เป็นประธานการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาขน) หรือ อพท. และ อบจ เลย เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นทีิ่พิเศษเลย กล่าวว่า พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก นับแสนคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ การทำให้นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ถือเป็นเป้าหมาย สำคัญที่ สพฉ จะต้องพัฒนาความรู้ ให้เข้าถึง ตามจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

โดยวันนี้ ทาง สพฉ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กาบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยื่น(องค์การมหาชน)หรือ อพท.จังหวัดเลยในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่พิเศษ ซึ่งจังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดทีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งที่รองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ อพท.จังหวัดเลยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัด,ปภ., ทหาร,ตำรวจ,มูลนิธิกู้ภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

โดยทาง สพอ.จะทำหน้าที่ในการล่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดระบบการอบรมฝึกซ้อมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการลำลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูกระดึง เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทร.ขอความช่วยหลือได้ที่สายด่วน 1669 หรือสามารถแจ้งเหตุผ่านแอพลิเคชั่น ThaiEMS1669"ซึ่งดาวน์โหลดผ่าน ระบบ iOS และ android


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...