xs
xsm
sm
md
lg

“หลวงพ่อสายทอง” นำพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่า สร้างตึกสงฆ์อาพาธฯ ให้โรงพยาบาลสิรินธร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ฯ โรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พุทธศาสนิกชนทั่วอีสานร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทยให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น เผยเป็นอาคาร 6 ชั้น ก่อสร้าง 2 ปี ใช้งบ 85 ล้านบาท โดยความเมตตาของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นองค์อุปถัมภ์ ไม่ใช้งบประมาณภาครัฐ มุ่งยกระดับโรงพยาบาลสิรินธร เป็นแม่ข่ายบริการทางการแพทย์พื้นที่ตอนล่างจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (10 มี.ค. 61) ที่โรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดภาคอีสานร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ รวมทั้งผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสายทอง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์หลายจังหวัดภาคอีสานได้พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 8 อำเภอตอนล่างของ จ.ขอนแก่น

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนี้ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศที่มีต่อหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ปัจจุบันโรงพยาบาลสิรินธรให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อน จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลประจำอำเภอพื้นที่อำเภอโซนใต้ของ จ.ขอนแก่น ซึ่งโรงพยาบาลสิรินธรต้องดูแลประชากรกว่า 600,000 คน

นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
“ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางนั้นมีครบถ้วน ทั้งด้านสูตินรีเวชกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง, หูคอจมูก และจิตเวช ให้บริการแก่ผู้ป่วยครบถ้วน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ฟอกไต จากบทบาทหน้าที่ของการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดังกล่าวนี้ ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่ รพ.ขอนแก่น และ รพ.ศรีนครินทร์ ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้มาก ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วยและญาติอีกด้วย” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรกล่าว

อาคารที่กำลังจะก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวมกว่า 85 ล้านบาท อาคารสูง 6 ชั้น โดยไม่ใช้งบประมาณก่อสร้างของทางราชการ และอาคารแห่งนี้จะถูกจัดให้มีการบริการแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เฉพาะทาง ตามบทบาทของการเป็นแม่ข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ 2 ปีต่อจากนี้


สำหรับโรงพยาบาลสิรินธรเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 240 เตียง ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป และเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลโซนใต้ของ จ.ขอนแก่น 8 อำเภอ มีประชากรรับผิดชอบกว่า 6 แสนคน โรงพยาบาลมีความพร้อมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทางครบครัน ทั้งด้านสูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง หูคอจมูก และจิตเวช


จากการให้บริการทางการแพทย์จึงมีประชาชน รวมทั้งมีพระภิกษุ-สามเณร ทั้งจากอำเภอบ้านแฮด และอำเภอใกล้เคียงเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งพระภิกษุ-สามเณรต้องนอนปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป โดยปี 2560 มีพระภิกษุ-สามเณรอาพาธนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน 185 ราย จึงนำเรื่องกราบเรียนหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม ให้ความเป็นเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอาคาร ตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” เป็นอาคาร 6 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 85 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...