xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กระทรวงทรัพย์นำเปิด “สวนป่าประชารัฐ” กลางเมืองเชียงใหม่หวังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ-หย่อนใจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทุกภาคส่วนร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” หวังให้คนเชียงใหม่ได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมือง โดยเชื่อมโยงเส้นทาง 4 จุด ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้(10 ก.พ.61) ที่บริเวณสวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน ชมรมจักรยาน ชมรมถ่ายภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 1,300 คน เข้าร่วมการจัดงานทั้ง 4 จุดได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเทพ-ปุย ที่ ทป.4 (แม่เหียะ) และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว
 
โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ บริเวณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว และการปั่นจักรยานป่าในเมืองผ่านจุดสนใจของสถานที่ต่างๆ และการจัดนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น พฤกษศาสตร์ ผีเสื้อ แมลง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ การประกวดภาพวาด ภาพถ่าย การแข่งขันจักรยานเด็ก กาดมั่ว การใช้ประโยชน์ป่าในเมืองของลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งการแสดงจากองค์กรที่เข้าร่วม

โดยโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินการตามโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พี่ต้องการให้พื้นที่ต่างๆ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ที่อยู่ใกล้ชุมชนให้ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ทั้งนี้คำจำกัดความของคำว่า “ป่าในเมือง” ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายถึง พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ ส่วนรุกขชาติ ฯลฯ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) การเปิดตัวโครงการในวันนี้ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นเส้นทางเชื่อมทั้ง 4 จุด ซึ่งแต่ละจุดสามารถกำหนดกิจกรรมป่าในเมือง ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ป่าในเมืองได้ เช่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับการจัดโครงการ ป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีความสุขกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยปัจจุบันมีการดำเนินการทั้งหมด 81 ป่า แบ่งเป็นพื้นที่ป่าทางบก 61 ป่า และพื้นที่ป่าชายเลน 20 ป่า โดยได้มีการทยอยเปิดมาแล้ว 7-8 ป่า และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปิดโครงการทั้งสิ้น 4 จุด โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปที่มีทั้ง สวนพฤกษศาสตร์สวนพันธุ์ไม้ และสวนป่าที่มีพื้นที่ติดเมืองอย่างสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ซึ่งเป็นสวนที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนของเยาวชน และนักเรียน

โดยการจัดโครงการ ป่าในเมือง ต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ลดการเหลื่อมล้ำที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชนที่เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมอย่างเต็มที่ นอกจากสถานศึกษาจะขอเข้ามาใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสและเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดุแลพื้นที่ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามการจะทำให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการพัฒนาร่วมกับทางท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพราะทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถือเป็นของทุกคน ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดูแลแต่ก็ต้องทำร่วมกับทุกฝ่ายไปด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...