xs
sm
md
lg

วปอ.รุ่นที่ 60 มอบอุปกรณ์การเรียน-ผ้าห่มช่วยเด็กนักเรียนยากจนกาฬสินธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - วปอ.รุ่นที่ 60 จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนที่ฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการพี่ให้น้อง ชวนผองเพื่อน วปอ.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว

วันนี้ (12 ม.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนนาโกวิทยา ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.นพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการ วปอ.สปท.นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ให้น้อง ชวนผองเพื่อน วปอ.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว” โดยร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน ทุนการศึกษา และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนนาโกวิทยา จำนวน 136 คน

ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งฐานะทางบ้านยากจน โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายปรีชา พรหมพินิจ ผอ.โรงเรียนนาโกวิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปัจจุบันมีสภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบต่อภัยหนาว ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งมีฐานะทางบ้านยากจน

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 จึงได้ร่วมกับส่วนราชการแ ละหน่วยงานเอกชนกิจกรรมโครงการ “พี่ให้น้อง ชวนผองเพื่อน วปอ.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งนอกจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในถิ่นห่างไกลแล้ว ยังถือเป็นการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...