xs
xsm
sm
md
lg

ตม.จันทบุรี ร่วมหลายหน่วยงานทำกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จันทบุรี- ตม.จันทบุรี ร่วมหลายหน่วยงานทำกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ ทำความสะอาดอาคารราชการ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี นำโดย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.จันทบุรี พ.ต.ท.สาโรช จิตต์สงวน รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์ พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต สว.ตม.จว.จันทบุรี และข้าราชการตำรวจ ตม.จว.จันทบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสวนสาธรณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ทุ่งนาเชย) ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวระยอง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น โดยสำนักงานเทศบาลจันทบุรี ประชาชน และชาวต่างชาติคนผิวสีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 400 คน ทำกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ ทำความสะอาดอาคารราชการ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด

รองโฆษก ตร.กล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และให้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเสียสละทำความดีเพื่อสังคม และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างดี

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการล้วนมีจิตใจเป็นผู้ให้ แม้จะต้องใช้กำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสั่งคม อีกทั้งโครงการดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคีกันมากขึ้น เกิดความรัก ความห่วงแหนในจังหวัดบ้านเกิดของตน ทำให้สังคมน่าอยู่และประชาชนมีความสุขยิ่งขึ้นตลอดไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...