xs
xsm
sm
md
lg

ขนส่งขอนแก่นเสริมรถโดยสารรับประชาชนกลับบ้าน ขณะที่การจราจรบน ถ.มิตรภาพ รถแน่นขนัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สภาพการจราจรบนถ.มิตรภาพ ช่วงใกล้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ประชาชนเริ่มเดินทางกลับมาฉลองปีใหม่ สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงใกล้ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นแน่นขนัด ด้านขนส่งจังหวัดขอนแก่นพร้อมเสริมรถโดยสาร ให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

วันนี้ (29 ธ.ค.) สภาพจราจรบนถนนมิตรภาพ เขต อ.เมืองขอนแก่น ช่วงบ้านกุดกว้าง ถึงต่างต่างระดับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น พบว่า ปริมาณรถหนาแน่นและติดขัด เนื่องจากประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัว ทำให้สภาพจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่นติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ต้องใช้วิธีกดสัญญาณไฟจราจรเพื่อระบายรถ ทั้งมีตำรวจจราจรประจำแยกจุดตัดสัญญาณ เพื่อคอยอำนวยความสะดวก

ส่วนที่สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 3 นักเรียนและครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบสภาพรถโดยสาร เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ขนส่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทางครูนักเรียนจะคอยตรวจสอบสภาพรถ ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเซ็นอนุญาตให้ใช้รถโดยสารบริการรับส่งผู้โดยสารยังปลายทางขณะที่ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาต่อรถโดยสาร ไปยังจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ทำให้ทางขนส่งจังหวัดขอนแก่นต้องเตรียมรถเสริมอีกกว่า 100 เที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาฉลองปีใหม่กับครอบครัว คาดว่า ปริมาณรถที่เตรียมสำรองไว้ น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่ง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ขนส่งจังหวัดขอนแก่นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ตั้ง “ศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” ขึ้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กม.374 หน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง

ซึ่งการตั้งจุดตรวจดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจผู้ขับรถ และการตรวจระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 2.การตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรง ความถูกต้องครบถ้วนของอุปกรณ์ส่วนควบ และการบรรทุกผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

3.การให้บริการ “ตรวจเช็คสภาพรถฟรี” โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ และดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างปลอดภัย เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด หัวเทียน หลอดไฟ เติมน้ำกลั่น เปลี่ยนยางอะไหล่ เติมลมยาง เป่าไส้กรองอากาศเป็นต้น 4.การบูรณาการกับหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้เดินทาง ได้แก่ การให้ข้อมูลการเดินทาง การให้บริการจุดพักรถ และการบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น เป็นต้น

โดยคาดหมายว่าการตั้งศูนย์บูรณาการดังกล่าวจะเป็นมาตรการสำคัญที่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...