xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับน้ำใจซีพีเอฟช่วยน้ำท่วมปัตตานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นายวรวิทย์ ชีวนิชพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบน้ำดื่มตราซีพี แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่ม อาหาร และไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด ณ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท สาขาถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...