xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาชาวอุทัยธานีนำนร.ร่วมกิจกรรมลงแขกปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


อุทัยธานี - จิตอาสาอุทัยธานีร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการ ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (06 ธ.ค.60) ที่ บริเวณแปลงนาสาธิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวบนแปลงนาสาธิต ภายใต้โครงการ ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี หน่วยงานราชการ และนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นำคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยแปลงนาผืนนี้ได้ปักดำนาข้าวในช่วงเดือนวันแม่ ที่ผ่านมา และได้ครบระยะการเก็บเกี่ยวในวันพ่อ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ที่เรียกว่า ประเพณีลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว เป็นการอนุรักษ์ข้าวไทย วิถีชีวิตชาวนาไทย และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพทำนา ซึ่งเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และคนไทยตลอดไป

อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ ทรง พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการฝึกปฏิบัติจริงแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์การดำนาจากสถานที่จริงอีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...