xs
xsm
sm
md
lg

หนุนเต็มที่! โรงเรียนเทศบาลในขอนแก่นฝึกทักษะนักเรียนเรียนรู้การทำนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตขนาด 3 งานด้านหลังโรงเรียน เผยเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงงานมากกว่าข้าวที่ต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา สามารถนำหลักวิชาการไปใช้กับการทำนาอาชีพหลักของครอบครัวที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (14 พ.ย.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นำชาวชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันเกี่ยวข้าวบนแปลงนาสาธิตขนาด 3 งาน บริเวณด้านหลังโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น เรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งประเพณีดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ตามโครงงานมากกว่าข้าว โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

น.ส.ธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ ครูประจำวิชาโครงงานมากกว่าข้าว โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เปิดเผยว่า แปลงนาสาธิตบนพื้นที่ 3 งาน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียน จัดทำขึ้นเป็นวิชาโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2 เป็นหนึ่งในกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เน้นการหาประสบการณ์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎี แปลงนาสาธิตแห่งนี้นักเรียนได้เพาะปลูกมาตั้งแต่เดือน พ.ค. และวันนี้ได้เวลาสมควรแก่การเก็บเกี่ยว

โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาสาธิตเป็นพันธุ์ข้าว กข.6 และข้าวลืมผัว นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาปลูกข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การไถกลบดิน การเตรียมดิน จนถึงการปักดำ การดูแลรักษา ที่สำคัญเป็นแปลงนาเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี

น.ส.ธัญน์จิรากล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการที่รวมวิชาแกนหลัก มาร่วมกับการฝึกทักษะประสบการณ์ ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียน ที่มุ่งเน้นกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการฝึกประสบการณ์เพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต


“โครงงานมากกว่าข้าว” จึงเป็นการผสมผสานความเป็นชุมชนเมืองกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะข้าวนาปี ที่เกษตรกรเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นักเรียนของโรงเรียน จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในครอบครัวเกษตรกรทำนาปลูกข้าว ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้เชิงวิชาการจากโรงเรียนไปแล้ว ก็สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

“วิชาโครงงานมากกว่าข้าว ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้น เพราะทำให้พวกเรารู้ที่มาของข้าวที่รับประทานว่ามีกระบวนการเป็นมาอย่างไร เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน เด็กๆทานข้าวจนหมดจาน แต่ละคนตักข้าวในปริมาณที่เขาต้องการทาน ไม่ให้เหลือทิ้งเหมือนแต่ก่อน” น.ส.ธัญน์จิรากล่าว และว่า

สำหรับผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งนี้น่าจะอยู่ประมาณ 25 กระสอบ บางส่วนจะเก็บไว้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกระดับชั้นและบางส่วนจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงงานฯในระยะต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...