xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP”
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ และร่วมเสวนาไปกับผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดในยุค 4.0

ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมผู้ประกอบการ Startup เป็นอย่างดียิ่งที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 200 คน

ขณะนี้ทราบกันดีในยุคโลกาภิวัตน์ที่นานาประเทศล้วนเชื่อมโยง พึ่งพา และแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถที่พร้อมในการแข่งขันเท่านั้นที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และยั่งยืน คือ บริษัท วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นผลิตสินค้านวัตกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความสำคัญต่อการส่งออก ไม่เน้นการก่อหนี้ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ดร.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัท วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด

นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า มากกว่าภาคการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้าต้นทุนถูก และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แข่งขันได้ ดังนั้น หากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่สำคัญต้องฉีกภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับท้องถิ่น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยื่น

น.ส.ชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.การบรรยายในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

2.การเสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และ 3.นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs โดยผู้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประมาณ 200 ราย
โดยสัมมนาในวันที่ 18 พ.ย. นี้ เริ่ม 13.00 น. ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...