xs
xsm
sm
md
lg

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมนำวิชาการพัฒนาสังคมเชิงรุก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมนำวิชาการพัฒนาสังคมเชิงรุก ก้าวสู่สถาบันการศึกษามีผลงานด้านงานวิจัย ด้านวิชาชีพการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ครอบคลุมและพัฒนาสู่สากล เน้นพัฒนาด้านต่างเชิงรุก หวังพัฒนาให้ม.กาฬสินธุ์ เติบโตทัดเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

วันนี้ (10พ.ย.60) ที่ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 โดยมีว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต จาก 21 สาขาวิชา จำนวน 386 คนร่วมพิธี ขณะที่บริเวณด้านนอกหอประชุมมีบรรดาญาติพี่น้อง และรุ่นน้องของสถาบันมาให้กำลังใจจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำลังเร่งพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และนำผลงานวิจัยวิชาการไปพัฒนาสังคม
น.ส.ศศิธร สำรองพันธุ์ ว่าที่บัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่ ม.กาฬสินธุ์ ในยุคแรกที่หลอมรวมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ (มทร.) จนเกิดเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันการศึกษาแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งส่วนตัวก็เป็นคนกาฬสินธุ์ เลือกที่จะศึกษาต่อที่นี่ เพราะสะดวกใกล้บ้าน แต่เดิมศึกษาอยู่ มทร.กาฬสินธุ์ ก่อนปรับเปลี่ยนเป็น ม.กาฬสินธุ์

ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยบ้านเกิดของตนเอง ทั้งนี้อยากให้รุ่นน้อง ได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่ นอกจากวิชาการความรู้ ที่จะได้จากการศึกษาแล้ว ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของสถาบันที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือ ยังช่วยให้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาได้ โดยเฉพาะการจบแล้วมีงานทำเหมือนดั่งรุ่นพี่

ด้านผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ม.กาฬสินธุ์จัดการศึกษาให้สนองกับความต้องการชุมชน ส่งเสริมให้ลูกหลานคนกาฬสินธุ์มีการศึกษา ในด้านการพัฒนาองค์กร ขณะนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนาม MOU กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 55 แห่ง สังกัด สพม. 24 กาฬสินธุ์ และ 12 แห่งในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ รวมถึงการลงนามMOU ร่วมกับสถานศึกษาใน จ.มุกดาหาร

พร้อมที่จะขยายไปยัง จ.อำนาจเจริญ และจ.ยโสธร ในส่วนด้านวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะเน้นการต่อยอดงานวิจัยในชุมชนทั้งด้านวิชาชีพการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและพัฒนาสู่สากล

ขณะที่ด้านศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางบริหารศิลปวัฒนธรรม ทั้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และภาคอีสาน ด้วยความโดดเด่นทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย ดนตรีและการแสดง นอกจากนี้ด้านความก้าวหน้าทางมหาวิทยากาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม ทุกมิติ

จะเน้นการพัฒนา แบบเข้าถึง และเชิงรุกให้มากที่สุดเพื่อให้ ม.กาฬสินธุ์ เติบโตให้ทันเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอย่างรวดเร็วที่สุด โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อแล้ว โดยรายละเอียดสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...