xs
xsm
sm
md
lg

โดนใจมาก..ทัวร์ “ศรัทธาธรรมถิ่นล้านนา” บูม จีน-ฝรั่ง-ญี่ปุ่นทะลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ลำปาง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินสายเร่งจังหวัดภาคเหนือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โชว์จุดเด่นเอกลักษณ์ล้านนารับไฮซีซัน เผยเส้นทางทัวร์ “ศรัทธาธรรมถิ่นล้านนา” โดนใจนักท่องเที่ยวทั้งจีน อเมริกัน ญี่ปุ่น ทะลักเข้าทั้งลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาร่วมประชุม-มอบนโยบายคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ 2/2560 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมืองลำปาง

โดยมีผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด

นางกอบกาญจน์กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว Tourism for All เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค

ซึ่งตามข้อมูลพบว่าเส้นทางการท่องเที่ยว “ศรัทธาธรรมถิ่นล้านนา” อันเป็นเส้นทางทัวร์วัดประจำปีเกิดได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทัวร์ชาวจีน รองลงมาคือ กลุ่มสหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดยปีที่แล้วมาประเทศไทย 1.4 ล้านคน ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคน และ 70% ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยเป็นผู้ชาย

โดยเริ่มต้นจาก จ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดพระธาตุลำปางหลวง (ปีฉลู-วัว) จังหวัดลำปาง, วัดพระธาตุหริภุญชัย (ปีระกา-ไก่) จังหวัดลำพูน, วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง-งูเล็ก) จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ (ปีมะแม-แพะ) จังหวัดเชียงใหม่, วัดเกตุการาม (ปีจอ-สุนัข) จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระสิงห์วรวิหาร (ปีมะโรง-งูใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (ปีชวด-หนู) จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของเขตวัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่ารายได้สูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และลำพูน โดยลำปางอยู่ที่ 2,387.54 พันล้านบาท คิดเป็น 6.2% และในช่วงนี้ใกล้กับช่วงฤดูหนาวที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว โดยการขายทัวร์ในลักษณะกลุ่มทัวร์ ซึ่งสามารถดึงเงินเข้าประเทศ และจะสามารถมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนภายในจังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านสินค้าผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...