xs
sm
md
lg

บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ ลดปัญหาขยะ-กลิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

บ้านเอื้ออาทรชลบุรี( ศรีราชา 3)  จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์
ศูนย์ข่าวศรีราชา - บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ หลังมีขยะเกลื่อนพื้นที่ ย้ำผู้อยู่อาศัยต้องตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

วันนี้ (5 ก.ย.) นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรีหลายพื้นที่ร่วมโครงการรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาดชุมชน (บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่ผ่านมา มีปัญหาขยะในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3-4) ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการโดยประชาชนที่อยู่อาศัยมีส่วนร่วมก็จะทำให้ขยะน้อยลง เช่น การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรต้องตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นพิเศษ และในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัย พร้อมหน่วยงานภาครัฐเข้ามีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น มีการอบรมให้ความรู้ผู้อยู่อาศัยในการคัดแยกขยะ และไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จ

โดยในวันนี้ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนา โดยมีการจัดเก็บขยะ มีการฉีดน้ำล้างพื้นถนน และมีการฉีดน้ำอีเอ็มในถังขยะเพื่อลดกลิ่นเหม็นจากถังขยะ

ด้าน นายภูมิภัทร ไพโรจน์ภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดปัญหาล้นถังขยะ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร (ศรีราชา 4) นั้น เนื่องจากเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาด แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังกล่าวได้ทันท่วงที โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงจัดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัย หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันทำความสะอาด และจะดำเนินการเช่นนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ ด้วย
นายสามารถ ปาทา   รองผู้ว่าฯการเคหะฯเป็นประธาน
ฉีด อีเอ็มลดกลิ่นจากถังขยะ
มีการฉีดล้างพื้นถนน
4 จากทั้งหมด 4 รูป
กำลังโหลดความคิดเห็น...