xs
xsm
sm
md
lg

ม.ศรีปทุมขอนแก่น จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคอีสาน มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมชิงชัย 32 คน จาก 17 สถาบัน

วันนี้ (2 ก.ย.) ที่ห้อง 3-206 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “วิชาการประสานความรู้ นำสู่ความสำเร็จ”

โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประกวด อาจารย์วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ประธานฝ่ายจัดการตัดสิน และคณะกรรมการการประกวดร่วมงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงเป็นประโยชน์แก่กลุ่มนิสิต และนักศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเกิดประโยชน์แก่สังคมในที่สุดด้วย เมื่อนิสิตนักศึกษาได้จบการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน และดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต รวมถึงการนำหลักการ และศิลปะในการพูดต่อที่ชุมนุมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย


ด้าน ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “วิชาการประสานความรู้ นำสู่ความสำเร็จ” เพื่อถวายงานผ่านภาษา และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศิลปะการใช้ภาษาไทย “เป็นภาษาประจำชาติ” อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

จัดการประกวดสุนทรพจน์ฯครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด 32 คน จาก 17 สถาบัน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ม.ราชมงคลอีสาน ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.กาฬสินธุ์ ม.ราชภัฏเลย ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.นครพนม ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ม.ศรีปทุมขอนแก่น ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ม.ราชภัฏมหาสารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่มุ่งก่อเกิดสารัตถประโยชน์ในการช่วยเพิ่มพูนความรอบรู้ ควบคู่ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ และช่วยเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทยอย่างมีประโยชน์ เกิดคุณค่า

ทั้งยังเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อันมีอเนกประการ พร้อมสืบสานพระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชดำริ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกฝังเจตคติให้แก่นิสิตนักศึกษาที่จะมุ่งมั่นบำเพ็ญตน และประพฤติปฏิบัติตามรอยทางแห่งเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ และประชาชน

ผศ.ดร.พรทิพย์ กล่าวและว่า ผู้ชนะการประกวดรอบ “คัดเลือก” ภาคใต้ จะได้รับการคัดเลือกให้ไปเข้าประกวดรอบ “ชิงชนะเลิศ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อ “โลกและไทยเป็นสุขทุกถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งนวมินทราชา” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท และช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง

ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศิลปะการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างงดงาม ถูกต้อง เหมาะสม อันจะเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ถาวร ยั่งยืนสืบไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...