xs
xsm
sm
md
lg

ทีเส็บจัด “ไทยแลนด์โดเมสติกไมซ์มาร์ท” ขอนแก่น ดันผู้ซื้อพบผู้ขาย คาดเม็ดเงินสะพัดอีสานกว่า 70 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จังหวัดขอนแก่นผนึกทีเส็บ จัดงาน “ไทยแลนด์โดเมสติกส์ไมซ์มาร์ท 2017” เดินหน้าส่งเสริมโดเมสติกไมซ์ขอนแก่น กระตุ้นจัดประชุมในประเทศ ขยายความร่วมมือผู้ประกอบการไมซ์ภาคอีสาน เปิดเวทีเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขาย เพิ่มนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้สู่ภูมิภาค คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 70 ล้านบาท
นายสุวพงษ์ กิติภัทรพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ (26 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเล็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “Thailand Domestic Mice Mart (TDMM 2017)” ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 ราย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้สานต่อโครงการไทยแลนด์ โดเมสติกไมซ์มาร์ท (Thailand Domestic Mice Mart) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ณ จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านอื่นๆ ได้แก่ สร้างการรับรู้จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเมืองไมซ์ กับกลุ่มประเทศ CLMV

การจัดงานไทยแลนด์ โดเมสติกไมซ์มาร์ท 2017 ในขอนแก่นครั้งนี้ ทีเส็บได้ยกระดับการจัดงาน ขยายความร่วมมือ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในกลุ่มผู้ขายจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่มีศักยภาพ เช่น อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ เลย และร้อยเอ็ด เป็นต้น และในกลุ่มผู้ซื้อจากทั่วประเทศ เพื่อให้นำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ภายในประเทศ พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง

“การจัดงานไทยแลนด์ โดเมสติกไมซ์มาร์ทปีนี้ ทีเส็บคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ปีงบประมาณ 2560-2561 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในกลุ่มภูมิภาคอีสานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14,000 คนจากงบประมาณปี 2559 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้ 70 ล้านบาท และเป้าหมายดำเนินงานตลาดโดเมสติกไมซ์ ปีงบประมาณ 2560 นี้ ทีเส็บตั้งเป้าหมายมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 26 ล้านคน สร้างรายได้จำนวน 54,000 ล้านบาท” นายจิรุตถ์กล่าว


ด้านนายสุวพงษ์ กิติภัทรพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดขอนแก่น มี 2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรง ได้แก่ 1. การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า OTOP และ SMEs, โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. การเพิ่มศักยภาพจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย โครงการยกระดับผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และสินค้า OTOP สู่สากล โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่นยังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาพัฒนาจังหวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ โครงการสร้างรถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น) รถไฟความเร็วสูง โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น และสมาร์ทซิตี้


ด้านนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และประธานบริหาร บริษัท ขอนแก่น ไมซ์แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) กล่าวว่า ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในจังหวัดให้พร้อมรองรับการเป็นเมืองแห่งการประชุม สัมมนา และนิทรรศการได้อย่างแท้จริง ทั้งผลักดันโครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบา หรือ LRT, ก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (Khonkaen International Conventions and Expositions : KICE) ที่มีขนาดพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม. โดยเอกชนมีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการภายในตุลาคมปีนี้

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และประธานบริหาร บริษัท ขอนแก่น ไมซ์แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM)
ที่สำคัญ 8 องค์กรเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่นได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทธุรกิจขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้นท์ (KhonKaen MICE Management หรือ KKMM) เพื่อรวบรวมเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการต่างๆ อบรมรถรับจ้างสาธารณะและรถแท็กซี่เพื่อให้มีมาตรฐานบริการที่ดี เปิดเส้นทางรถสมาร์ทแอร์พอร์ตบัส (Smart Airport Bus) เป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่น พร้อมกับการรณรงค์ในการให้ชาวขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...