xs
xsm
sm
md
lg

อำเภอเขาชะเมาปลูกหญ้าแฝก ยางนา ตามแนวพระราชดำริ ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ระยอง - นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ ในอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูก และการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (26 ก.ค.) นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ บริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา โดยมีนายพรพรต จิตต์รัตนธรรม กำนัน ต.เขาน้อย นายสุรเดช ตะเพียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาน้อย นายพรณรงค์ จิตต์รัตนธรรม รองนายก อบต.เขาน้อย นายมนู ถนอมวงศ์ รองนายก อบต.เขาน้อย สมาชิก อบต. ตำรวจ ทหารพัน ร.7 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รย.3 ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะอาง คร่อมคลอง และโรงเรียนบ้านมะเดื่อ ร่วมปลูกต้นยางนา และหญ้าแฝก

ทั้งนี้ นายพรพรต จิตต์รัตนธรรม กำนัน ต.เขาน้อย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 100,000 ต้น บริเวณขอบสระน้ำสาธารณะพื้นที่ จำนวน 50 ไร่ รวมทั้งปลูกต้นยางนา ด้านเหนือสระน้ำ จำนวน 10 ต้น เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของ ต.เขาน้อย ใช้ในการเกษตรกรรม แหล่งผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยขอน้อมนำโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาดำเนินการ

การปลูกหญ้าแฝกเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ในอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูก และการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน มอบหญ้าแฝก จำนวน 100,000 ต้น และต้นยางนา 10 ต้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...