xs
xsm
sm
md
lg

นักธุรกิจ 3 ประเทศลงนามจับคู่ทำธุรกิจ 8 คู่ค้าท่องเที่ยว-สุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เพชรบูรณ์- นักธุรกิจ 3 ประเทศสมาชิก LIMEC จับคู่ลงนาม MOU ทำธุรกิจ 8 คู่ค้า ในการประชุมนานาชาติฯ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย

วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพิธีลงนาม MOU การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจในการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 เรื่อง “PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY” หรือ “เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม” ใน 3 ประเทศ คือ พม่า, ลาว, ไทย ท่ามกลางสักขีพยานของตัวแทน ซึ่งมีธุรกิจ 8 คู่ค้าที่จับมือทำ MOU ในธุรกิจการท่องเที่ยว, ธุรกิจสุขภาพ, ธุรกิจเดินรถรับจ้างและธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ประธานคณะกรรมการจัดงาน LIMEC กล่าวว่า ภาพรวมการประชุมกลุ่มย่อย 2 หัวข้อ คือ การท่องเที่ยว และเกษตรอุตสาหกรรม เบื้องต้นสมาชิกทั้ง 2 รัฐ 2 แขวงและ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ล้วนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และพื้นที่การเกษตรที่คล้ายๆ กัน สามารถพัฒนาต่อยอดก่อเกิดมูลค่าเพิ่มได้อีก ถ้าร่วมมือกันต่อไป

ต่อมาประธานคณะกรรมการจัดงาน LIMEC ได้ส่งมอบเอกสารให้นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธาน LIMEC Committee เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน LIMEC ต่อไป และนายวุฒิชัย ประธานคณะกรรมจัดงาน ยังได้มีการทำพิธีส่งมอบธง LIMEC ผ่านนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบให้แก่ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม LIMEC ครั้งที่ 4 ในปี 2561 ต่อไป

จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แยกย้ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ไร่กำนันจุล ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ และโรงสีอรุณกิจพัฒนา อ.หนองไผ่ พร้อมพบปะสมาคมพ่อค้าพืชไร่และสมาคมโรงสีเพชรบูรณ์ กำหนดวันพรุ่งนี้ 29 มิ.ย. 60 แบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน เตรียมไปดูงานเที่ยวชมพระธาตุวัดผาซ่อนแก้ว อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ และชมทุ่งกังหันลม พร้อมชมแปลงเพาะกล้าผักเมืองหนาวSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...