xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยงานเอกชนมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชนและส่วนราชการใน จ.เพชรบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เพชรบุรี - หน่วยงานเอกชน มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันนี้ (26 มิ.ย.) นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัทดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนแก่ชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีโดยมี นายสงวน จิตต์พุ่ม นากเทศมนตรีตำบลท่าแลง กล่าวต้อนรับ และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง การมอบทุนดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน

ประกอบด้วย ทุนสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 14,000 บาท ทุนสนับสนุนต่อเติมกันสาดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง จำนวน 100,000 บาท ทุนสนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 20,000 บาท ทุนสนับสนุนเสื้อผ้ากีฬาฟุตบอล จำนวน 4,000 บาท และทุนสนับสนุนจัดจ้างครูสอนดนตรีไทย เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 108,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเหว

นอกจากนั้น ยังมีทุนสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแลง จำนวน 28,000 บาท โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง โรงเรียนวัดท่าเหว โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย และชมรมผู้สูงอายุเข้ารับมอบทุนสนับสนุน

สำหรับการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลท่าแลง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่คณะผู้บริหารบริษัทดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด มีความตั้งใจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยของเด็กๆ ให้มีพื้นที่สำหรับเล่น และออกกำลังกาย รวมไปถึงต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของดนตรีไทยด้วยการจัดหาครูสอนดนตรีไทยมาให้ความรู้

อีกทั้งยังเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีกำลังในการทำมาหาเลี้ยงชีพ บางรายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...