xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ขอนแก่น MOU ม.เทคโนฯ อีสานร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์เพื่อชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ขอนแก่น - โรงพยาบาลขอนแก่น ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินหน้าความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน พร้อมมอบรถสามล้อนั่งสำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

วันนี้ (22 มิ.ย.) เมื่อเวลา10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ


ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

พร้อมทั้งจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ปฐมพยาบาล และบริจาคโลหิต” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ทำพิธีรับมอบผลงานวิจัยรถสามล้อนั่งขับสำหรับผู้พิการ ชนิดขับเคลื่อนสองล้อหลัง เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง รพ.ขอนแก่น ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...