xs
sm
md
lg

องคมนตรีติดตามงานพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรจันทบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จันทบุรี - องคมนตรีติดตามการดำเนินงานพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร ยางตอกทอย (100 ไร่) ที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (19 พ.ค.) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร ยางตอกทอย (100 ไร่) ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ทำแปลเกษตรสาธิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสนองพระราชดำริ พัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เน้นปลูกพืชท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และหม่อนทานผลสด

นอกจากนี้ยังมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บรักษาเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินด้วย เช่น ถั่วฝักยาว แตงร้าน บวบหอม ถั่วพลู และมะละกอ และยังส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มผลิตผักอนามัยปลอดสารพิษ กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรระบบถุง / ในพื้นที่ 100 ไร่

นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีแปลงสาธิตการผลิตยางพารา , โรงเรือนสาธิตการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และโรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์เติมอากาศ เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่สนใจได้ทดลอง และนำไปปรับใช้เองได้ในครัวเรือนเป็นผลสำเร็จแล้วอีกด้วย

2 จากทั้งหมด 2 รูป
กำลังโหลดความคิดเห็น...