xs
xsm
sm
md
lg

ทำดีต้องได้ดี! ชาวกาฬสินธุ์ร่วมสมทบกองทุนสงเคราะห์พลเมืองดีคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี มอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขณะที่มีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนบ้างแล้ว ขณะนี้มียอดเงินร่วม 2 แสนบาท

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี โดยมีผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ให้ออกนาม นำเงิน 100,000 บาท มามอบให้ โดยมี น.ส.ชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ มีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหวังที่จะช่วยสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดีได้ขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และประสบความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ ที่สำคัญสูงสุดคือ การได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ ๙

น.ส.ชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ระบุว่า การร่วมบริจาคเข้ากองทุนสงเคราะห์พลเมืองดี ประชาชนมีความเต็มใจที่จะบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคคลที่ได้เสียสละตนเองทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนการปิดทองหลังพระ ถ้าคนปิดทองแต่หน้าพระ แต่ไม่มีใครปิดทองด้านหลังพระ พระพุทธรูปนั้นก็ไม่สมบูรณ์สวยงาม ทำให้มานั่งคิดทบทวนว่า พ่อหลวงของเราทรงทำงานหนักให้แก่พสกนิกรตลอดพระชนมชีพที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และเราหาเงินมาได้ความสุจริตด้วยน้ำพักน้ำแรงอันยากลำบาก เราควรทำอะไรให้แก่แผ่นดินบ้าง เป็นการส่งเสริมคนดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมฯ ยังได้รับมอบหนังสือ และภาพถ่ายพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมทั้งพระราชประวัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดถึงพระประวัติและกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ร่วมกันศึกษาถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย

ด้านนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้จักกับผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างดี โดยครั้งแรกแจ้งความประสงค์จะบริจาคเข้ากองทุนฯ 20,000 บาท แต่วันที่มามอบได้เปลี่ยนใจเพิ่มยอดบริจาคเข้ากองทุนเป็น จำนวน 100,000 บาท ทำให้รู้สึกตื้นตันใจ และดีใจ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะบริจาคเท่าไหร่ก็ยินดีที่มีผู้ใจบุญร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก ประสบความเดือดร้อน จะมีจิตศรัทธาบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ แต่นี่บริจาคถึง 100,000 บาททีเดียว

ซึ่งก็สอบถามว่ามากไปหรือเปล่า ปรึกษาครอบครัวแล้วหรือ ผู้บริจาคยืนยันว่าตนกับครอบครัวได้ปรึกษากันดีแล้ว มีความเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำบุญให้เป็นคุณ และมีโอกาสที่ได้ทำความดีเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดิน โดยไม่อยากออกชื่อเสียงเรียงนาม

“ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ รู้สึกตื้นตันใจ ขอบคุณผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเงินส่วนนี้ทางศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ จะได้จัดเก็บเข้ากองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และผู้ตกทุกข์ได้ยากตามเจตนารมณ์ของผู้ใจบุญที่ได้บริจาคต่อไป” นายไชยา กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมืองดี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัด มีลักษณะในการเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายและเข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ ด้วยคุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั้นเป็นการร่วมกันสร้าง บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยมีพลเมืองดีที่มีความมั่นใจ มีความเสียสละ กล้าออกมาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม จึงส่งผลให้สังคมเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร ซึ่งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี และครอบครัว จัดตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมสงเคราะห์พลเมือง จ.กาฬสินธุ์ มีเงินในกองทุนประมาณ 2 แสนบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...