xs
xsm
sm
md
lg

ชุดปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ออกกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบผิดกฎหมาย 16 รายที่อยุธยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้าง พบผิดกฎหมาย 16 ราย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (13 มี.ค.) นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ปกครองจังหวัด และกองกำลังทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานภายในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

จากการลงพื้นที่ พบว่า มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานรวมกันกว่า 100 ราย และหลังจากการตรวจสอบพบว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย 16 ราย ประกอบด้วย ชาวกัมพูชา 8 ราย เด็กเล็กอีก 2 ราย ชาวพม่า 4 ราย และชาวลาว 2 ราย โดย 4 ราย มีบัตรประจำตัว (สีชมพู) แต่มีการเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีบัตรประจำตัว สีชมพู 12 ราย อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประจำตัว (สีชมพู) เจ้าหน้าที่จะผลักดันกลับสู่ประเทศ ส่วนที่มีบัตรแล้วแต่มีการเปลี่ยนนายจ้างจะให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ส่วนของนายจ้างก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะถูกปรับเป็นเงินตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อลูกจ้างที่ไม่มีบัตร 1 ราย ส่วนกรณีที่มีการเปลี่ยนนายจ้างอย่างผิดกฎหมายจะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ลักรอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น