xs
xsm
sm
md
lg

กะเหรี่ยงบ้านไร่อุทัยได้เฮ ทหาร นพท.15 บี้ขุดลอกขยายแหล่งน้ำช่วยหล่อเลี้ยงสตรอว์เบอร์รีหน้าแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุทัยธานี - ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำช่วยชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

วันนี้ (13 มี.ค.) ที่จังหวัดอุทัยธานี พ.อ.เดชชัย บุญโสม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายยุทธการและข่าว หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำบ้านอีมาดอีทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งได้ให้กักเก็บได้เพิ่มขึ้นเป็น กว้าง 76 เมตร ยาว 76 เมตร ลึก 3 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 15,733 ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 20 ครัวเรือน 100 คน เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภค พืชทางการเกษตรจำนวน 200 ไร่ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด

โดยขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณน้ำกักเก็บได้แล้ว จากน้ำซึมน้ำซับจากธรรมชาติ และชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงดังกล่าวก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยเฉพาะการสูบน้ำจากแหล่งน้ำผ่านระบบน้ำหยดและสปริงเกอร์ ไปรดน้ำแปลงสตรอว์เบอร์รีให้เจริญเติบโตในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งได้พอดีและบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง และจะได้มีการส่งมอบโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ ต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...