xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.สระแก้ว เตรียมจัดสรรให้ชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.ของจังหวัดสระแก้ว ที่ยึดคืนจากผู้บุกรุก พร้อมกับหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อเดินหน้าจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (8 ก.พ.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการยึดคืนที่ดิน แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อเดินหน้าจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ตามนโยบายรัฐบาล

โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้ต้อนรับ และการบรรยายสรุป

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืนได้ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยได้ประสานกับกองทัพบก (ทบ.) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารช่างของกองทัพบก เข้าดำเนินการในระยะที่ 1 เนื้อที่ 30,742 ไร่ ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้หน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการแล้ว

ขณะนี้หน่วยทหารช่างของ ทบ. ได้ทยอยเคลื่อนย้ายเครื่องมือช่างเข้าพื้นที่ แปลงตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งยึดคืนได้จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ 719 ไร่ ในการดำเนินการนี้ ส.ป.ก. ได้จัดเครื่องมือมาร่วมบูรณาการทำงานด้วย

ทั้งนี้ นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งที่ 36/2559 ในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 78 แปลง เนื้อที่ 87,257 ไร่ พบว่า มีผู้ครอบครองเดิมที่แสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื้อที่ 20,214 ไร่ พื้นที่ที่ยึดคืนได้ เนื้อที่ 67,043 ไร่ ซึ่งจะพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมเพื่อส่งมอบให้ คทช. นำไปจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่ 4,202 ไร่ สำหรับแปลง No 2879 นี้ มีเนื้อที่ 1,340 ไร่ มีพื้นที่ยึดคืน เนื้อที่ 719 ไร่ ที่ดินแปลงนี้เดิมมีการปลูกอ้อยเป็นจำนวนมาก รองลงมาปลูกมันสำปะหลัง และยูคาลิปตัส”

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกัน 138 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่าง รวมกันที่มีอยู่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 และพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และเดินหน้าสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง นั้นกรมชลประทานได้ดำเนินก่อสร้างสระเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ ส.ป.ก.เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ความจุน้ำประมาณ 763,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ที่อยู่อาศัย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...