xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่เปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กรมหม่อนไหมเปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตรหม่อนไหมแบบครบวงจร พร้อมให้บริการทั้งนักท่องเที่ยว เกษตรกร และผู้สนใจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป

วันนี้ (30 ม.ค. 60) ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ประธานในพิธีเปิด “โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมการเรียนรู้เรื่องด้านการเกษตรหม่อนไหมแบบครบวงจร ที่ให้บริการทั้งเกษตรกร นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากหม่อนไหมคุณภาพดีและราคาย่อมเยาจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้ท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ เรื่องหม่อนไหมแบบครบวงจร รวมถึงยังเป็นการบริการประชาชนในการเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตหม่อนไหมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

ขณะที่ น.ส.สยุมพร สุภรพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นจุดได้เปรียบในการดำเนินงานการต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยว

โดยในปี 2560 นี้ กรมหม่อนไหมได้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ซึ่งมีกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรหม่อนไหม ให้กับนักท่องเที่ยว เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...