xs
xsm
sm
md
lg

หลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พื้นที่อำเภอศรีราชา จัดวันเด็ก
ศูนย์ข่าวศรีราชา - หลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน ทุกพื้นที่ต่างเตรียมสิ่งของแจกให้แก่เด็กๆ พร้อมอาหาร ขนมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น

วันนี้ (14 ม.ค.) ที่อาคารศรีราชาประชาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และชาวชุมชนร่วมใจจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญต่อเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังคำขวัญวันเด็กปี 2560 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยภายในงานได้มีการจัดบูทกิจกรรมจำนวนมาก เช่น การตอบปัญหาชิงรางวัล บูทวาดภาพระบายสี บูทกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ ส่วนด้านนอกอาคาร ได้มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ตำบลบางพระ การสาธิตอุปกรณ์ดับเพลิง ลงปล่องถุง และขึ้นรถกระเช้ารถดับเพลิง บ้านลมมหาสนุก รถไฟจำลอง

โดยกิจกรรมต่างๆ สร้างความสุข และสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงมีซุ้มอาหารจากภาครัฐ และเอกชนนำอาหาร และเครื่องดื่มมาแจกให้รับประทานฟรี และในส่วนของที่ทำการอำเภอศรีราชา ก็ได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนให้แก่เด็กๆ และที่ห้องทำงานของนายอำเภอ ได้มีกิจกรรมนายอำเภอน้อย โดย นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มานั่งเก้าอี้ของนายอำเภอ และถ่ายภาพคู่กับนายอำเภอ รวมทั้งได้แจกของที่ระลึกให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

ส่วนที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA โดยมีผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งชื่นชมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการพัฒนาความรู้ของเด็ก และเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประเมินค่ามิได้ของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติ และแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่ง GISTDA ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม การวางผังเมือง และการป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น

โดยอยากให้ผู้ปกครองสนับสนุนเด็ก และเยาวชนที่ชื่นชอบ หรือมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิจัย ให้มุ่งเรียนทางด้านนี้ เพราะทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทุนเรียน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนทางด้านนี้ ซึ่งในอนาคตผู้ที่จบออกมาทางด้านวิจัยจะมีหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ดีในอนาคตแน่นอน และในขณะนี้ประเทศชาติยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยเปิดสวนสัตว์ให้เด็กๆ เข้าชมฟรี และมอบของขวัญของรางวัลให้เด็กๆ มากมาย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ

เช่น นิทรรศการการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเขียนเรียงความ “หนูทำดีตามรอยพ่อ” การแสดงภาพวาด “พ่อหลวงในดวงใจ” กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติและการแสดงบนเวที “เด็กดี..ตามรอยพ่อ” การละเล่นพื้นบ้าน และซุ้มบริการอาหารฟรี

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้ชมความน่ารักของเสือจากัวร์ดำ ชมช้างเล่นน้ำ พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว ให้อาหารฝูงละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ม้าลาย ในช่วงพลบค่ำ ชมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ คือ “เขาเขียว ไนท์ ซาฟารี” นำชมมิติใหม่ของการชมชีวิต และพฤติกรรมสัตว์ป่าในเวลากลางคืน ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย เสือโคร่ง สิงโต ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ส่วนที่บริเวณวัดศรีรัตนาราม หรือวัดบ่อหิน หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา นายสาคร เจริญสันติสุข และนายยอด เจริญสันติสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีครอบครัวเจริญสันติสุข พร้อมภาคเอกชน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้เด็กๆ และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคม เชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครอง อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน รู้รักสามัคคี ตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทางด้านการศึกษา ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

โดยในวันนี้มีเด็กๆ จากชุมชนรอบวัดบ่อหิน และใกล้เคียงจำนวนมาก โดยมีผู้ปกครองพามาเข้าร่วมงานกิจกรรมในวันเด็กปีนี้เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมแต่ละจุดเพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออก และกล้าเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้แก่เด็ก พร้อมจับแจกของขวัญของรางวัลมากมายที่ทางผู้ใหญ่ใจดีเตรียมไว้ พร้อมอาหาร และขนมนานาชนิดมาให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ที่เดินทางร่วมกิจกรรม และรับกลับไปเป็นของขวัญวันเด็กด้วย ทำให้เด็กๆ ทุกคนสนุกสนานกับการเล่นเกม และการละเล่นที่จัดไว้และรับรางวัลกลับไปกันทุกคน

สำหรับการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นท่าจอดเรือหลวงจักรีนฤเบศร หมายเลข 911 เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมายเลข 461 และเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย หมายเลข 462 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้ขึ้นชมเรือรบกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชน และเด็กๆ นับหมื่นชีวิต หลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตร แต่ทางทหารเรือได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีอุปสรรคประการใด รวมถึงมีกำลังสารวัตรทหารเรือ คุมเข้มด้านความปลอดภัย

ในปีนี้ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงแฟนซีดิว ของนักเรียนจ่าทหารเรือ การแสดงเฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง การจัดแสดงโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ อันประกอบด้วย รถสะเทินน้ำสะเทินบก รถถัง ปืนใหญ่ และปืนต่อสู้อากาศยาน การแสดงเวที การแจกของขวัญของรางวัล และการละเล่นอีกมากมาย แต่ที่เป็นจุดสนใจของเด็กๆ มากที่สุด คือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเปรียบเสมือนทูตสันทวไมตรี และเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกองกองทัพเรือไทย ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก
อำเภอศรีราชา มีของเล่นให้เด็กได้เล่นอย่างมากมาย
มีการแจกสิ่งของให้กับเด็กๆด้วย
ที่จิด้า ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กด้วย
มีเด็กเข้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่ ศูนย์จิด้า จัดให้เล่น
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก็จัดกิจกรรมวันเด็ก
โดยเปิดให้เด็กเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์ฟรี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...